• news.cision.com/
 • LKAB/
 • Europas största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller nu 25 procent större – idag tas första steget i kritisk prövning

Europas största fyndighet av sällsynta jordartsmetaller nu 25 procent större – idag tas första steget i kritisk prövning

Report this content

LKAB lämnar idag in ansökan om bearbetningskoncession för fyndigheten Per Geijer i Kiruna.
Sedan fyndigheten redovisades som Europas största kända fyndighet för sällsynta jordartsmetaller tidigare i år har fortsatta undersökningar genomförts.

Det innebär bland annat att vi nu kan skriva upp mineraltillgångarna för sällsynta jordartsmetallsoxider med 25 procent till över 1,3 miljoner ton, säger Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB.

Per Geijer är i grunden en järnmalmsfyndighet med höga halter av både fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Halterna av sällsynta jordartsmetaller är tio gånger högre än i Kirunamalmen där vi bryter idag.

– Bara sedan årsskiftet har vi lyckats öka mineraltillgångarna väsentligt för såväl järn som fosfor och sällsynta jordartsmetaller. Och vi har inte sett slutet på fyndigheten, säger Jan Moström.

Om bearbetningskoncessionen godkänns får vi fortsätta utveckla fyndigheten och förbereda en miljötillståndsansökan.

– Det betyder däremot inte att vi får tillstånd att starta en gruva. Bearbetningskoncessionen är också bara en del av det komplexa svenska prövningssystemet. Nu börjar tillståndsprocessen, och vi som verkat i området över 130 år söker nu det första tillståndet för Per Geijer som ger LKAB ensamrätt att fortsätta utreda denna fantastiska mineralisering, säger Jan Moström.

– Utan gruvor blir det inga elbilar, och dessutom ett växande och mer riskabelt beroende av stora råvaruländer som Kina och Ryssland. Under kommande årtionden ökar behovet mångfalt av en rad mineral såsom sällsynta jordartsmetaller till följd av elektrifieringen. Vi ser att vi vill och att vi kan vara en del av lösningen, för att möjliggöra klimatomställningen, och även för Europas säkerhet och konkurrenskraft, säger Jan Moström.

Kan förlänga Kirunagruvans drift i minst 20 till 30 år
LKAB redovisar idag att fyndigheten innehåller mineraltillgångar på 734 miljoner ton järnmalm, med höga järnhalter och mer än 1,3 miljoner ton sällsynta jordartsmetallsoxider in situ.

Fyndigheten var då den offentliggjordes i januari 2023 redan då den största rapporterade fyndigheten för sällsynta jordartsmetaller i Europa. Idag är Europa kraftigt beroende av import av sällsynta jordartsmetaller från huvudsakligen Kina.

– Att det är en sammansatt fyndighet, med järnmalm som bas, gör den extra intressant. Utan järnmalmen skulle det inte vara hållbart att bryta fosfor och sällsynta jordartsmetaller här. Med det vi ser idag så skulle en framtida gruvbrytning handla om en ökad livslängd med minst 20 till 30 år, det blir avgörande för att kunna fortsätta bedriva verksamhet i Kiruna, säger Jan Moström. 

– Det här visar vilka fantastiska möjligheter vi har i Kiruna och ger oss förutsättningar att skapa framtidstro och fortsätta utveckla kommunen och locka fler invånare. Kiruna är redan viktigt för Sverige och för Europa, den positionen stärks nu. Vi ser fram mot processen där LKAB skapar en hållbar och effektiv brytning av fyndigheten, säger Mats Taaveniku, kommunalråd i Kiruna.

I fyndigheten finns dessutom höga halter av fosfor, ett nödvändigt näringsämne i mineralgödsel som möjliggör hälften av den globala livsmedelsproduktionen. Även för den kritiska råvaran fosfor är Europa idag importberoende till cirka 80 procent.

– Kan vi bryta detta så skulle vi påtagligt kunna stärka Europas självförsörjning av fosfor. Det är inte bara en ekonomisk fråga för oss utan ytterst även en beredskapsfråga, säger Jan Moström.

EU förväntar sig tillståndsprocesser som tar maximalt två år
Samtidigt är LKAB tidigt i processen. Om bearbetningskoncessionen godkänns ger den LKAB förutsättningar att investera i de omfattande undersökningar som krävs som underlag för beslut om en eventuell framtida gruvdrift. För att få öppna en gruva krävs även tillstånd enligt miljöbalken från mark- och miljödomstolen.

– Vi upplever en ökad medvetenhet om behovet av metaller och mineral för elektrifiering och den gröna omställningen. Samtidigt är Europas stora importberoende något som oroar såväl inom industrin som politiken. I Europa talas nu om två år för tillstånd för strategiskt viktiga mineral som de sällsynta jordartsmetallerna, men vår erfarenhet är att det kan ta mellan 10 och 15 år för att ta sig igenom det komplexa svenska prövningssystemet. Bearbetningskoncessionen är bara en del av detta. Så det här kommer att bli ett viktigt test om systemet för tillstånd klarar av att möta omvärldens förväntningar, säger Jan Moström.

Frågan om utdragna och oförutsägbara tillståndsprövningar har debatterats flitigt under senare år, och nuvarande och tidigare regeringar har lovat reformer för att en kritisk klimatomställning inte ska falla på byråkratiska formkrav utan betydelse för miljön.

– Vi är positivt inställda till hårda miljökrav och ska ta stort ansvar för den påverkan som vår verksamhet orsakar. Det finns till exempel en oro för hur rennäringen ska påverkas av en ny gruva i området, och det har vi förståelse för. Dessutom berörs populära friluftsområden. Vi är fortfarande tidigt i processen och det är en lång väg fram till en eventuell brytning. Vi är lyhörda, och har ambition att lösa frågorna på vägen. Men vi behöver också engagemang från intressenter och myndigheter i processen för komma framåt på ett snabbt, effektivt och rättssäkert sätt, säger Jan Moström.

Uppdatering av mineraltillgångar
Resultatet för järn och fosfor i fyndigheten står i tabell 1 i enlighet med rapporteringsstandarden PERC 2021, vilket är rådande internationella standarden.
Tabell 2 visar den konstaterade mineraltillgången för TREO in situ för Per Geijer.

En uppdaterad sammanställd teknisk rapport gällande Per Geijer kommer att finnas tillgänglig på LKAB:s hemsida inom de kommande veckorna.

Här finns en länk till de nu angivna fyndigheterna.

Table 1:      Per Geijer Mineral Resource Statement for Fe and P.

Material Resource Category Mass Fe P
Mt % %
Magnetite Measured
Indicated 230 50.5 2.6
Measured and Indicated 230 50.5 2.6
Inferred 328 45.4 1.9
Total 557 47.5 2.2
Mixed Measured
Indicated 50 46.8 3.0
Measured and Indicated 50 46.8 3.0
Inferred 71 43.0 2.3
Total 122 44.5 2.6
Hematite Measured
Indicated 27 55.0 2.6
Measured and Indicated 27 55.0 2.6
Inferred 22 54.7 2.6
Total 48 54.9 2.6
Must Take Must Take 7 23.0 1.2
Total 7 23.0 1.2
Total Measured
Indicated 307 50.2 2.6
Measured and Indicated 307 50.2 2.6
Inferred 421 45.5 2.0
Must Take 7 23.0 1.2
Total 734 47.3 2.3

Notes:

 1. Mineral Resources, which are not Mineral Reserves, have no demonstrated economic viability but are considered to have reasonable prospects for eventual economic extraction.
 2. The effective date of the Mineral Resource is 9th June 2023.
 3. Input data used is from exploration drilling completed since 2010 with valid assay data up until May 2023. In total, the Mineral Resource Estimate used 75 drillholes for 81000 meters of drilling. Mineral Resources have been constrained within optimised stopes based on the mining and production of magnetite pellets and hematite concentrate.
 4. The optimisation uses a cut-off grade of 26% Fe for the magnetite dominant material, 35% Fe for the mixed magnetite / hematite material and 53% Fe for the hematite dominant material.
 5. For each material type, the optimisation is based upon appropriate processing Fe recovery rates (95.6% magnetite domain, 81.3% mixed domain, 67% hematite domain) and long-term metal prices for the produced pellets and concentrate (1000 SEK/t magnetite pellets, 600 SEK/t hematite concentrate, 800 SEK/t average value used for the mixed domain products).
 6. Waste material captured within the stopes is reported as “Must Take” material. This is considered material that will be captured by the mining method employed and cannot be separated out as waste material, therefore forming part of the feed to the plant.
 7. No additional cut-off grade has been applied to the final Resource statement.
 8. Tonnages are reported in metric units and grades in weight percent (%) for Fe and P.
 9. Tonnages and grade are rounded appropriately.
 10. Rounding, as required by reporting guidelines, may result in apparent summation differences between tonnes, grade and contained metal content. Where these occur, LKAB does not consider these to be material.
 11. Mineral Resources have been classified according to the PERC Standards 2021, by and with the permission of Howard Baker (FAusIMM(CP)), an independent Competent Person as defined in the PERC Standard 2021. Mr Baker has relied upon LKAB technical staff in updating the Per Geijer Mineral Resources.

Table 2:      Per Geijer Mineral Resource Statement for TREO (in-situ grade and reported within optimised stopes).

Material - TREO Resource Category MassMt TREO (in-situ)%
Magnetite Inferred 557 0.17
Mixed 122 0.20
Hematite 48 0.20
Must Take 7 0.06
Total 734 0.18

Notes:

 1. Mineral Resources, which are not Mineral Reserves, have no demonstrated economic viability but are considered to have reasonable prospects for eventual economic extraction.
 2. The effective date of the Mineral Resource is 9th June 2023.
 3. This Mineral Resource is contained in the same body as the Fe and P Mineral Resources which have been constrained within optimised stopes based on the mining and production of magnetite pellets and hematite concentrate which provide the primary source of revenue.
 4. No additional P or TREO cut-off grade has been applied to this Mineral Resource statement. The results from bench scale flotation tests on Per Geijer material indicate that apatite concentrates with >37% P2O5 grade and >80% P2O5 recovery from tailings to clean concentrate are feasible. Further downstream hydrometallurgical processing is then required to produce the various by-products and LKAB believe that there are reasonable prospects for onward processing to produce P and TREO products economically.
 5. Total Rare Earth Oxides (TREO) are restricted to the Inferred Mineral Resource category and limited to the Fe Oxide optimised stopes.
 6. There is no guarantee that additional technical work will eventually allow the reporting of the TREO Mineral Resource in the Indicated and Measured categories.
 7. Heavy Rare Earth Oxides (HREO) include: Eu2O3, Gd2O3, Tb2O3, Dy2O3, Ho2O3, Er2O3, Tm2O3, Yb2O3, Lu2O3, Y2O3.
 8. Light Rare Earth Oxides (LREO) include: La2O3, Ce2O3, Pr2O3, Nd2O3, Sm2O3.
 9. TREO includes LREO + HREO.
 10. HREO constitutes 17% within the tested apatite concentrate samples and 19% in the overall exploration samples.
 11. LREO constitutes 83% within the tested apatite concentrate samples and 81% in the overall exploration samples.
 12. Tonnages are reported in metric units and grades in weight percent (%) for TREO.
 13. Grade is reported in-situ using conventional laboratory assays for 100% of the data which provide a total TREO grade.
 14. Tonnages and grade are rounded appropriately.
 15. Rounding, as required by reporting guidelines, may result in apparent summation differences between tonnes, grade and contained metal content. Where these occur, LKAB does not consider these to be material.
 16. Mineral Resources have been classified according to the PERC Standards 2021, by and with the permission of Howard Baker (FAusIMM(CP)), an independent Competent Person as defined in the PERC Standard 2021. Mr Baker has relied upon LKAB technical staff in updating the Per Geijer Mineral Resources.

LKAB rapporterar en indikerad mineraltillgång på 307 miljoner ton med 50.2 % järn och 2.6 % fosfor och en antagen tillgång på ca. 421 miljoner ton med 45.5 % järn och 2.0 % fosfor. Viktiga förändringar inkluderar justeringar av mineralvolymerna och uppdaterad klassifikation på grund av högre kännedomsgrad med ökad mängd data.

Uppdateringen har resulterat i en ökning av indikerade tillgångar med 106 miljoner ton (från 201 miljoner ton till 307 miljoner ton) och antagna tillgångar med 37 miljoner ton (från 384 miljoner ton till 421 miljoner ton).

För TREO har LKAB nu beräknat en antagen mineraltillgång bestående av ungefär 734 miljoner ton med 0.18% TREO, som i sin helhet finns inom järnvolymen.   

Magnetittillgångarna har ökat medan blandmalms- och hematittillgångarna har minskat jämfört med tidigare meddelande på grund av en uppdatering och optimering av modellen. Nya borrningar och analyser gav något lägre järn- och fosforhalter med bibehållen TREO-halt. De antagna tillgångarna har en viss osäkerhetsgrad och det är inte säkert om nya prospekteringsinsatser kan lyfta dessa tillgångar till indikerad eller känd kategori.

För mer information kontakta:
Anders Lindberg, presschef
+4672-717 83 55

anders.lindberg@lkab.com

 

Pressvisning av området vid borriggen och besök i gruvan
Intervju med Magnus Backe, områdeschef Kiruna, samt Laura Lauri, Section Manager Field Exploration.
Datum: 27 juni
Tid: 08.30

Anmäl medverkan till:
Ulrika Huhtaniska, kommunikatör
+4670-268 39 92

ulrika.huhtaniska@lkab.com

Fakta om mineraltillgångar och mineralreserver

 • Som mineraltillgångar klassas fyndigheter där prospektering bevisat förekomst och halt, men där det ännu inte gjorts en djupare teknisk och ekonomisk analys. När en sådan gjorts kan en fyndighet klassas upp till mineralreserv, om den bedöms som brytvärd.
   
 • Mineraltillgångar och mineralreserver utgör grunden för ett gruvbolags verksamhet och kräver lyckosam och kontinuerlig prospektering. LKAB rapporterar sina mineraltillgångar och mineralreserver i enlighet med rapporteringsstandarden PERC 2021.

Om LKAB och kritiska råmaterial

 • LKAB producerar 85 procent av järnmalm inom EU och leder omställningen av järn- och stålindustrin med strategin att producera koldioxidfri järnsvamp med vätgasteknik. Bolaget är sedan 80-talet också engagerade inom mineralindustrin, genom affärsområdet Specialprodukter, där man producerar och förädlar mer än 30 mineral.
   
 • LKAB har sedan 1960-talet minskat sina utsläpp av koldioxid per ton färdig produkt med 84 procent och investerar stort i forskning och utveckling för att ytterligare utveckla hållbar gruvbrytning från en världsledande position. Prioriterade områden för att ytterligare stärka vår hållbarhetsprestanda är metodik för att skapa biologiska mervärden, etablering av cirkulära affärsmodeller och fortsatta insatser och åtgärder för ökad klimateffektivitet.
 • Fosfor är ett av tre nödvändiga näringsämnen som tillförs i form av mineralgödsel inom jordbruket. Ungefär hälften av världens livsmedelsproduktion är beroende av detta. Europa är importberoende till ca 80 procent av fosfor och Ryssland har stått för en betydande del av produktionen.
 • I och med Rysslands invasion av Ukraina har tillgång och priser för mineralgödsel blivit ett stort problem, som kan få konsekvenser med höga matpriser globalt och brist på livsmedel i fattiga länder. Fosfor återfinns på EU:s lista över 30 kritiska råmaterial. Gemensamt för dessa råmaterial är att de är viktiga för Europas industri och ekonomi, att EU är importberoende och att det finns en stor risk för försörjningsavbrott, till exempel relaterat till geopolitiska risker.
 • Även sällsynta jordartsmetaller finns med på listan över kritiska råmaterial. Europa har ingen egen gruvbrytning av dessa. Kina dominerar såväl brytning som förädling, medan Europa har ett stort beroende av jordartsmetaller till de permanentmagneter som krävs för elmotorer till de elbilar och vindkraftverk som behövs för den gröna omställningen.
 • EU är idag nästan helt importberoende när det gäller permanentmagneter med jordartsmetaller, varav mer än 90 procent produceras i Kina. Från och med 2035 är det dessutom förbjudet att sälja nya bensin- och dieselbilar, samtidigt som en elbil kräver sex gånger mer mineral än en konventionell bil. Med Per Geijer har LKAB en stor potential att bidra till EU:s ökade självförsörjning och till Europas fortsatta konkurrenskraft inom fordonsindustrin.
 • I de kraftfulla permanentmagneter som används i elfordon återfinns framförallt de sällsynta jordartsmetallerna Neodym och Praseodym, från 0,5 till ett par kilo per fordon beroende på storlek på motor och permanentmagneter.
 • Utvinningen och förädlingen av fosfor, sällsynta jordartsmetaller och fluor är en del av LKAB:s ReeMAP-projekt. I projektet utvecklar LKAB teknik för utvinning av fosfor och sällsynta jordartsmetaller som biprodukter från dagens järnmalmsproduktion och planerar en cirkulär industripark i Luleå. I denna del av förädlingen planerar LKAB att producera ett koncentrat som sedan behöver separeras.
 • För att möta behovet av både utvinning av råmaterial och samtidigt öka Europas förädlingskapacitet har LKAB nyligen gått in som huvudägare i och ingått ett samarbete med norska REEtec. De har utvecklat en innovativ och hållbar teknik för separation av sällsynta jordartselement som kan konkurrera med den dominerande kinesiska produktionen.

Kontakt: Anders Lindberg, presschef LKAB, Tel: 46 (0)980 783 55. E-mail: anders.lindberg@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 47 miljarder kronor år 2022. www.lkab.com