LKAB publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2018

Report this content

LKAB har idag publicerat års- och hållbarhetsredovisning för 2018 på koncernens webbplats lkab.com

En tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen på svenska kommer att finnas tillgänglig på LKAB:s årsstämma i Luleå den 25 april. Den kan även beställas via webbformulär på vår webbsida

En kort sammanfattning på engelska finns publicerad på www.lkab.com/annual-and-sustainability-reports. Den kompletta års- och hållbarhetsredovisningen på engelska i digitalt format finns tillgänglig från slutet av april och publiceras då på lkab.com. Den tryckta versionen färdigställs i mitten av maj.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Kontakt: Bo Krogvig, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: 46 (0)8 429 34 45. E-post:bo.krogvig@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 26 miljarder kronor 2018 och har cirka 4 200 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Taggar: