LKAB publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

Report this content

LKAB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på lkab.com.

– 2020 var ett starkt år för LKAB. Trots de utmaningar som året fört med sig uppnådde vi både höga volymer och ett starkt resultat. Vi har slagit fast riktningen för att säkra verksamheten bortom år 2060 och tagit ledningen i en historisk omställning av järn- och stålindustrin, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB. 

Års- och hållbarhetsredovisningen belyser hur LKAB bidrar till livskraftiga samhällen och tillväxt globalt. Bolagets avgörande del i värdekedjan från den högkvalitativa järnmalmen i gruvorna till färdiga stål- och mineralprodukter samt omställningen till framtidens hållbara industri. 

Den tryckta svenska versionen av års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig i samband med LKAB:s årsstämma den 22 april 2021 och kan då beställas via lkab.com. 

En sammanfattning på engelska finns publicerad på www.lkab.com/annual-and-sustainability-reports. Den kompletta engelska versionen av års- och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig på lkab.com 22 april 2021 och den tryckta versionen finns tillgänglig i mitten av maj.

Denna information är sådan information som Luossavaara-Kiirunavaara AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2021 kl. 09.30 CET.

Kontaktperson: Frida Dagertun, finansiell kommunikation. Tel: +46 (0)920 – 380 70. E-post: frida.dagertun@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com