LKAB publicerar års- och hållbarhetsredovisningen för 2017

LKAB har idag publicerat års- och hållbarhetsredovisningen för 2017 på koncernens webbplats lkab.com.

En tryckt version av års- och hållbarhetsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på LKAB:s årsstämma i Luleå den 26 april. Den tryckta versionen kan även beställas via info@lkab.com eller via webbformulär på www.lkab.com/sv/Investerare/finansiella-rapporter/arsredovisning/

En kort sammanfattning på engelska finns publicerad på www.lkab.com/annual-and-sustainability-reports. Den engelska versionen av den kompletta års- och hållbarhetsredovisningen kommer publiceras på lkab.com i slutet på april.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LKAB ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Kontakt:
Bo Krogvig, kommunikationsdirektör LKAB. Tel: 46 (0)8 429 34 45. E-post:bo.krogvig@lkab.com
Frida Dagertun, finansiell kommunikation. Tel: +46 (0)920 – 380 70. E-post: frida.dagertun@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 23 miljarder kronor 2017 och har cirka 4 100 anställda i 13 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Taggar:

Om oss

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com