• news.cision.com/
 • LKAB/
 • LKAB:s prospekteringsresultat bekräftar potential för produktion av fosformineralgödsel och sällsynta jordartsmetaller

LKAB:s prospekteringsresultat bekräftar potential för produktion av fosformineralgödsel och sällsynta jordartsmetaller

Report this content

Efter att ha kraftigt ökat prospekteringen kan LKAB nu bekräfta stora fosfortillgångar som möjliggör en framtida miljardindustri.
– Vi har möjlighet att med en cirkulär produktion förse Europas jordbruk med fossil- och kadmiumfri fosformineralgödsel och den växande elbils- och vindkraftsindustrin med sällsynta jordartsmetaller, säger Leif Boström, direktör Affärsområde Specialprodukter LKAB.

Cirkulär affärsmodell och förädling skapar lönsamhet
LKAB planerar att utvinna apatitkoncentrat från en restprodukt som kommer från järnmalmsbrytningen, för att sedan förädla det till fosformineralgödsel och i denna process också utvinna sällsynta jordartsmetaller, fluor och gips.
Fosforhalten i LKAB:s malmer är förhållandevis låg, upp till 0,6 procent. Men den totala volymen är stor och kan öka Europas självförsörjandegrad av fosfor med 50 %. Samtidigt kan LKAB bli den första europeiska producenten av sällsynta jordartsmetaller och förse upp till 30 procent av Europas behov idag.

– Vi behöver inte anlägga en ny gruva, det visar styrkan i en cirkulär affärsmodell där vi får fosfor och sällsynta jordartsmetaller som en bonus från järnmalmsbrytningen. Men det kräver innovativ teknik och hög grad av vidareförädling för att bli lönsamt, säger Leif Boström.

2 319 miljoner ton mineraltillgångar
I klassificeringen av ett gruvbolags fyndigheter är mineraltillgångar den första och lägre nivån. Mineraltillgångarna kan sedan genom fortsatt prospektering och tekniska samt ekonomiska utredningar förädlas till mineralreserver. Då vet man att mineraliseringen är ekonomiskt lönsam att bryta, eller som i detta fall, att förädla. LKAB:s totala mineraltillgångar för fosfor uppgår till 2 319 miljoner ton (Mt) (1407 Mt i Kiruna med 0,25 % fosfor och 912 Mt i Malmberget med 0,6 % fosfor).

Prospekteringsresultaten bekräftar att så länge som LKAB bedriver järnmalmsproduktion finns möjlighet att producera fosfor från pågående produktion.

Sällsynta jordartsmetaller för elbilar och vindkraftverk
Sällsynta jordartsmetaller kommer inkluderas och redovisas i prospekteringsresultaten från och med nästa år. I LKAB:s malmer är de sällsynta jordartsmetallerna, liksom fosfor, bundna i apatiten. De sällsynta jordartsmetallerna förekommer alltid i grupp, och samtliga återfinns därför i LKAB:s malmer. Det som framförallt driver efterfrågan av jordartsmetaller är behovet av kraftfulla permanentmagneter som används i elektriska bilar och vindkraftverk, där till exempel Praseodym och Neodym ingår. Dessa samt Dysprosium förväntas utgöra de mest värdefulla sällsynta jordartsmetallerna för LKAB.   

Korta fakta om LKAB:s planerade utvinning av kritiska mineral

 • I ett första steg förädlas gruvavfallet till apatitkoncentrat, genom att Apatitverk uppförs i direkt anslutning till järnmalmsförädlingen i Kiruna och Malmberget.
 • Apatitkoncentratet vidareförädlas till fosfor och sällsynta jordartsmetaller vid en Industripark som anläggs i Luleå eller Skellefteå (lokaliseringsutredning pågår).
 • Produktion beräknas starta 2027.
 • Vidareförädlingen sker med våtkemiska processer där materialet löses upp och separeras.
 • Användning av vätgas samt elektrifierade processer i övrigt innebär att förädlingsprocessen blir nästan helt fri från koldioxidemissioner och kan spara upp till 700 000 ton koldioxidutsläpp.
 • LKAB kan bli en betydande producent av kritiska mineral för jordbruket och grön teknik:
  • 5 gånger Sveriges behov av fosformineralgödsel.
  • 30 % av Europas behov av sällsynta jordartsmetaller.
  • Hela Sveriges behov av gips.
 • Idag är Europa importberoende av kritiska råmaterial och mineral som är ekonomiskt viktiga, där det finns risker med försörjningssäkerheten:
  • Fosformineralgödsel som importeras kan ha höga halter av kadmium som kan orsaka benskörhet.
  • Fosfor importeras huvudsakligen från Marocko, där en stor del av produktionen av fosfor återfinns i det ockuperade Västsahara, samt från Ryssland.
  • Sällsynta jordartsmetaller importeras till 98 procent från Kina.

Kontaktperson:
David Högnelid, Strategi- och Kommunikationschef, Affärsområde Specialprodukter
Telefon: 0920 381 72
E-post: david.hognelid@lkab.com

Luossavaara- Kiirunavaara AB (publ)
Box 952
971 28 Luleå
Varvsgatan 45

www.lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar