Uppdaterad finansiell kalender

LKAB meddelar idag att den finansiella kalendern uppdaterats då bokslutskommunikén för 2019 kommer att publiceras 11 februari 2020.

Datumen för publicering av kommande rapporter samt årsstämma framgår nedan.

 • Bokslutskommunikén 2019
  11 februari 2020
 • Års- och hållbarhetsredovisning 2019
  26 mars 2020
 • Delårsrapport kvartal 1 2020
  23 april 2020
 • Årsstämma
  23 april 2020
 • Delårsrapport kvartal 2 2020
  13 augusti 2020
   
 • Delårsrapport kvartal 3 2020
  28 oktober 2020

Kontaktperson: Frida Dagertun, finansiell kommunikation. Tel: +46 (0)920 – 380 70. E-post: frida.dagertun@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 26 miljarder kronor 2018 och har cirka 4 200 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Om oss

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Prenumerera

Dokument & länkar