Cleantech Invest portföljbolag Nuuka Solutions tecknar avtal med LähiTapiola Real Estate Management

Cleantech Invest portföljbolag Nuuka Solutions har tecknat ett avtal med LähiTapiola Real Estate Asset Management för ytterligare innovationer i LähiTapiola´s Espoo Campus och Ainoa köpcenter i Espoo-området. Cleantech Invest äger 34% av Nuuka.

Espoo Campus är en 71 500 kvadratmeter stor byggnad med 2 500 mätpunkter uppkopplade till Nuukas platform Connect and Create och Ainoa 1 är ett 17 000 kvadratmeter stort köpcenter med 700 mätpunkter uppkopplade till Nuuka.

Målet med samarbetet är att göra LähiTapiolas byggnader ännu mer effektiva, hållbara, innovativa och attraktiva arbetsplatser. Genom Nuukas mjukvara kan LähiTapiola optimera sin ventilation så att luftkvaliteten förbättras. Data från automationssystemet som sköter värme, ventilation och luftkonditionering kan genom maskininlärning användas för att automatisera processoptimering. Nuuka optimerar hur värme, ventilation och luftkonditionering används och styrs i fastigheterna. Detta resulterar i bättre inomhusluft samt både lägre energiförbrukning och kostnader för fastighetsskötsel. Nuukas kunnande inom integration av system för fastighetsautomation spelar även en viktig roll i att efterforska möjligheter att använda LähiTapiolas fastigheter som virtuella kraftverk, så kallad “demand response” i framtiden.

LähiTapiola Real Estate Ltd är ett bolag inom private equity fondförvaltning och relaterad konsultverksamhet. Tillgångar under förvaltning är ca tre miljarder euro.

Eero Kokkonen, miljöchef LähiTapiola: 

Vi ser att Nuuka har ett nytt och innovativt angreppssätt till fastighetsautomation. Nuukas Connect & Create hjälper oss att koppla ihop byggnadens information på ett nytt och innovativt sätt, vilket i sin tur hjälper oss skapa värde för användarna av våra byggnader, optimera värme, ventilation och luftkonditionering och sammantaget göra våra byggnader mer användarvänliga och effektiva.

Än viktigare är att vi med Nuukas hjälp kan erbjuda våra hyresgäster topp-lokaler med konstant god luftkvalitet och behagliga arbets och levnadsmiljöer. Vi tror med andra ord att vi kommer att kunna göra våra fastigheter attraktivare.”

Olli Parkkonen, affärsutvecklingschef Nuuka:

“Samarbetet med LähiTapiola är viktigt för oss eftersom de har en genuint öppen attityd gentemot nya, innovativa tjänster som kan ge ökat kundvärde. Nuuka kan ge värde till hyresgäster, ägare och olika tjänsteleverantörer i byggnaderna genom att ge dem en gemensam plattform för all fastighetsdata. Vi kallar det Connect & Create. När du samlar och kan överblicka all information är då du verkligen kan optimera, förbättra och skapa nya lösningar inom det här området och öka fastigheters värde betydligt. Vi är nöjda att en så välrenomerad finsk fastighetsägare som LähiTapiola har valt oss.”

Cleantech Invest VD Alexander Lidgren: 

“Vi är otroligt glada over hur nöjda Nuukas nuvarande kunder är. Det är tydligt att de ger fastighetsägare ett stort kundvärde och när du börjar jobba med en fastighetsförvaltare som LähiTapiola ser vi än mer potential framöver.

Genom att kombinera kraftfull datainsamling och analyskapaciteten i Nuukas Connect & Create med LähiTapiola’s fastighetsbestånd kan man uppnå betydande effektivitetsvinster med både miljö- och besparingseffekt för kunden. När Nuukas Connect & Create används i större fastighetsbestånd som LähiTapiolas skapas tydligt värde samtidigt som fastighetsförvaltare kan säkerställa att de möter framtida miljö och hållbarhetskrav."

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Olli Parkkonen, Affärsutvecklingschef, Nuuka Solutions, +358 50 494 158, olli.parkkonen@nuukasolutions.fi

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

About Nuuka Solutions

Nuuka’s Connect & Create Solution makes buildings a great place to work and live in, become more sustainable and more productive. Nuuka is a leading building big data analytics solution provider headquartered in Finland. Our SaaS based software consolidates existing building big data into one single user interface and helps building owners and users not only report but also analyze and understand the core reasons behind energy efficiency, good indoor air and sustainability. Nuuka empowers the users and brings building big data into the hands of building users and owners, enabling better building management and increased property value.

About LähiTapiola Real Estate Asset Management Ltd

LocalTapiola Real Estate Ltd is engaged in private equity fund management and relating guidance and consultancy. Assets under management are €3.2 billion. The company was founded 2007 and is owned by LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö and LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.


Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar