Fortum Charge & Drive köper 100% of Loudsprings portföljbolag PlugSurfing

Report this content

Loudspring Oyj

PRESSMEDDELANDE 

06.03.2018, 09:05 (EEST)

Fortum har köpt samtliga aktier i PlugSurfing GmbH. Köpet avslutades föregående vecka, och båda parter har kommit överens om att inte offentliggöra värderingen av transaktionen. Loudspring ägde 3.3% av PlugSurfing före försäljningen, som returnerade investerat kapital och gav ca 18% årlig avkastning under tiden företaget var i Loudsprings portfölj.

Under tiden i Loudspring etablerade sig PlugSurfing som Europas ledande oberoende tjänst för att ladda elfordon och deras smarta app för att hitta laddplatser och betala för laddning har visat sig skapa värde för både laddplats- och elbilsägare.

Loudspring VD Alexander ‘Bigge’ Lidgren kommenterar

“PlugSurfings plattform har växt exceptionellt väl både avseende användare och laddsessioner, och det värde de skapar för samhället genom bättre tillgång till laddning oberoende av elnäötsoperatör är kritiskt för framäxten av elfordon.

Vi är också glada att se Fortum och PlugSurfing och Fortum slå sig samman. Att göra laddning lättare och mer tillgängligt kan göra att en kritisk del av omvandlingen till elfordon sker snabbare och vi önskar de sammanslagna teamen all lycka i framtiden!”

Adam Woolway, VD PlugSurfing:

“Vi har haft stor glädje av Loudsprings stöd under det antal år vi varit en del av deras bolagsgrupp. Deras stöd och rådgivning, både finansiellt och icke finansiellt, har hjälpt oss växa dit vi är idag och vi tackar dem när vi nu går över till nästa fas tillsammans med Fortum.

Loudspring lanserade sitt strategiska partnerskap med Fortum för fyra år sedan, och ett flertal av Loudsprings portföljbolag har samarbetat med Fortum sedan dess. Detta bolagsköp är ytterligare en milstolpe för Loudspring.

Köpet av PlugSurfing innebär att antalet bolag i Loudsprings bolagsgrupp reduceras till 12. Detta är i linje med den strategiuppdatering som kommunicerades av Loudspring förra året, som angav målet att öka ägande i ett urval av högpresterande nyckelinnehav över tid och fokusera resurerna på att skapa tillväxt i dessa.

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Loudspring Plc. Tel. 46 73 660 1007, bigge@loudspring.earth

Loudspring i korthet.

Loudspring är en företagsgrupp som fokuserar på att spara naturresurser, med kontor i Norden och Kalifornien. Företagen är aktiva på globala marknader inom fem sektorer: energi, byggnader, mode och tillverkningsindustrin. Loudsprings ledning består av bolagsbyggare som har kombinerat positiv milhöpåverkan med företagande i mer än ett årtionde.

Företagsgruppen är noterad är noterad på First North Finland med ticker LOUD and First North Stockholm med ticker LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Prenumerera

Dokument & länkar