Nocart skriver avtal för leverans av förnyelsebara kraftverk till Zambia

Cleantech Invest portföljbolag Nocart, ett innehav där Cleantech Invest nyligen ökade ägandet till 21.5%, har signerat ett Memorandum of Agreement (MOA) med en oberoende elproducent för leverans av kraftverk till Zambia. 

Avtalet specificerar Nocart som leverantör av kraftverk för deras kommande projet. Det första av ett potentiellt flertal projekt är ett 30MW hybridkraftverk baserat på solkraft och lokalt tillgänglig biomassa. Det uppskattade värdet för Nocart är 100 MEUR. Projektet förväntas levereras under 2017 och 2018, de specifika leveransvillkoren kommer att sättas i separat köpeavtal innan projektstart.  

Nocart levererar kraftverk för distribuerad elproduktion med stamnätskvalitet som kombinerar förnyelsebara bränslen som sol, vind, biobränsle med tillhörande energilagring. Kärnan i leveranserna är Nocarts egenutvecklade mjukvarustyrda kraftkontrollenhet (PMU- Power Management Unit) som automatiskt styr elproduktion, -lagring och -distribution. Övriga kraftverkskomponenter kommer från underleverantörer.

Vesa Korhonen, VD Nocart: ”Under de senaste två åren har vi byggt upp en betydande projektpipeline i Afrika. Vi arbetar hårt och har starka partnerskap på den afrikanska marknaden och förväntar oss fortsatt stark tillväxt där.”

Alexander Lidgren, CEO Cleantech Invest: ”Elektrifieringen av ”off-grid” områden i afrikanska länder är en av de snabbaste utbyggnaderna av ny energiinfrastruktur någonsin. Det är glädjande att en betydande del av utbyggnaden sker med decentraliserad förnyelsebar energi och att Nocart omvandlar sitt tekniska försprång till snabb tillväxt och lönsamma affärer. 

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Cleantech Invest Plc. Tel. 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Vesa Korhonen, CEO of Nocart Oy. Tel:+358 50 5700 952, vesa.korhonen@nocart.fi

Certified Advisor - Access Partners Oy, tel. +358 9 682 9500

Nocart i korthet

Nocart levererar kraftverk för distribuerad elproduktion med stamnätskvalitet som kombinerar förnyelsebara bränslen som sol, vind, biobränsle med tillhörande energilagring. Kärnan i leveranserna är Nocarts egenutvecklade mjukvarustyrda kraftkontrollenhet (PMU- Power Management Unit) som automatiskt styr elproduktion, -lagring och -distribution. Övriga kraftverkskomponenter kommer från underleverantörer. www.nocart.com

Cleantech Invest i korthet

Cleantech Invest är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker CLEAN och på First North Sweden under ticker CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/

Prenumerera

Dokument & länkar