Satsning på datavisualisering och AI för lärande gynnar framtida medicinsk forskning

Report this content

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse bidrar till finansieringen av en ny professur i pedagogik vid Göteborgs universitet med fokus på främjande av lärande genom datavisualisering och AI.  Rekryteringsprocessen har nu avslutats och den 15 april tillträder professor Lena Pareto sin tjänst, som delvis förläggs till vetenskapscentret Universeum i Göteborg.

Den nya professuren ingår i ett fördjupat samarbete mellan Universeum och Göteborgs universitet, i sin tur kopplat till en stor satsning på datavisualisering, vetenskapskommunikation och lärande.

Lena Pareto ska dels bedriva forskning om datavisualisering och lärande, dels främja barns och ungas lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik. Hon kommer att arbeta både på Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet och på Universeum.


Lundbergs Forskningsstiftelse är en av flera stiftelser som bidrar till finansieringen av professuren.
”Satsningen på datavisualisering och AI för lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik främjar också den framtida medicinska forskningen, något som ligger specifikt i vårt intresse. Den senaste tekniken kommer att användas och en lärsituation runt datavisualisering att skapas. Det finns en stor potential i det upplevelsebaserade lärandet och många fördelar med att Göteborgs universitet och Universeum samordnar sina insatser. Vi gläds åt tillsättningen av professuren med rekryteringen av Lena Pareto och ser fram emot att få följa utvecklingen av den här satsningen”, säger Christina Backman, styrelseordförande IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse.


Lundbergs Forskningsstiftelse har anslagit fem miljoner kronor till projektet. Övriga stiftelser som donerat medel till professuren är: FRF-stiftelsen, Herman Kreftings stiftelse för astma och allergi, Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen och Stiftelsen Mary von Sydows donationsfond. Tillsammans främjar dessa satsningar flera andra forskningsområden, som medicin, pedagogik och hållbar utveckling.

För mer information om professuren och Lena Pareto se:
https://news.cision.com/se/goteborgs-universitet/r/ny-professor-ska-arbeta-med-datavisualisering-pa-universeum,c3282219


Bilder:
Lena Pareto; Foto: Kristin Viktorsson

Universeum i Göteborg; Foto: Universeum

För mer information, v.v. kontakta:
Christina Backman
Styrelseordförande
Lundbergs Forskningsstiftelse
Mobil: +46 727 19 70 45
christina@backmanconsult.se  

Olle Larkö
Styrelseledamot
Lundbergs Forskningsstiftelse
Mobil: +46 734 33 7140
olle.larko@sahlgrenska.gu.se


IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse grundades av IngaBritt Lundberg år 1982 till minne av hennes make grosshandlaren Arne Lundberg född 1910 i Göteborg. Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning huvudsakligen rörande cancer, njursjukdomar samt ortopedi och prioriterar inköp av apparatur, hjälpmedel och utrustning. Under åren 1983 till 2020 har 558 anslag beviljats uppgående till sammanlagt drygt 888 MSEK och under 2020 delades totalt 36 MSEK ut. Forskning inom Göteborgsregionen har företräde. Stiftelsen har sitt säte i Göteborg. www.lundbergsstiftelsen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse bidrar till finansieringen av en ny professur i pedagogik vid Göteborgs universitet med fokus på främjande av lärande genom datavisualisering och AI. Rekryteringsprocessen har nu avslutats och den 15 april tillträder professor Lena Pareto sin tjänst, som delvis förläggs till vetenskapscentret Universeum i Göteborg.
Twittra det här

Citat

Satsningen på datavisualisering och AI för lärande inom matematik, naturvetenskap och teknik främjar också den framtida medicinska forskningen, något som ligger specifikt i vårt intresse. Den senaste tekniken kommer att användas och en lärsituation runt datavisualisering att skapas. Det finns en stor potential i det upplevelsebaserade lärandet och många fördelar med att Göteborgs universitet och Universeum samordnar sina insatser. Vi gläds åt tillsättningen av professuren med rekryteringen av Lena Pareto och ser fram emot att få följa utvecklingen av den här satsningen
Christina Backman, styrelseordförande IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse