• news.cision.com/
  • Magnolia Bostad AB/
  • Magnolia Bostad tidigarelägger tidsfristen för prioriterad tilldelning av nya obligationer i samband med frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående obligationer

Magnolia Bostad tidigarelägger tidsfristen för prioriterad tilldelning av nya obligationer i samband med frivilligt återköpserbjudande av vissa utestående obligationer

Report this content

Magnolia Bostad AB (publ) ("Magnolia Bostad") tidigarelägger tidsfristen för prioriterad tilldelning av nya obligationer i samband med erbjudandet om återköp ("Återköpserbjudandet") av Magnolia Bostads utestående SEK 600 000 000[1] seniora icke säkerställda obligationer 2016/21 ("Obligationerna") från 12.00 CET 11 mars 2021 till 16.00 CET 10 mars 2021.

Som tidigare meddelats i ett pressmeddelande daterat 8 mars 2021 erbjuder Magnolia Bostad innehavare av Obligationerna att delta i ett återköp där Magnolia Bostad köper tillbaka Obligationer mot kontant vederlag. I samband med Återköpserbjudandet har Magnolia Bostad även meddelat att Magnolia Bostad avser att ge ut nya SEK-denominerade seniora icke-säkerställda gröna obligationer med en förväntad volym om SEK 500 000 000 under en ram om SEK 1 000 000 000 med en förväntad löptid om 4,0 år (de "Nya Obligationerna"), med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Magnolia Bostad har, i enlighet med de rättigheter som följer av villkoren i Återköpserbjudandet, beslutat att tidigarelägga tidsfristen för prioriterad tilldelning av eventuella Nya Obligationer för innehavarare av Obligationerna som deltar i Återköpserbjudandet från 12.00 CET 11 mars 2021 till 16.00 CET
10 mars 2021. Återköpserbjudandet löper alltjämt ut kl. 12.00 CET den 11 mars 2021 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter nytt beslut av Magnolia Bostad, men innehavare av Obligationer som accepterar Återköpserbjudandet efter 16.00 CET 10 mars 2021 har således inte rätt till prioriterad tilldelning av eventuella Nya Obligationer.

Återköpserbjudandet är alltjämt villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna.

Dealer Managers och Tender Agents:
Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Swedbank AB (publ): +46 (0)8 700 90 22, Syndicate@swedbank.se

För ytterligare information, vänligen kontakta Magnolia Bostad:
Fredrik Westin, CFO

072 720 00 06, fredrik.westin@magnoliabostad.se

Denna information är sådan information som Magnolia Bostad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2021 kl. 10.00 CET.


[1] Som offentliggjordes den 24 september 2020 har Magnolia återköpt SEK 347 000 000.

Magnolia Bostad (publ), org.nr 556797–7078 är en ledande samhällsutvecklare som utvecklar nya boenden, främst hyresrätter men även bostadsrätter, samhällsfastigheter och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Boenden utvecklas både för försäljning och för egen förvaltning. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar