Ändrade rapporttillfällen is samband med att räkenskapsåret byts

Report this content

Den 4 september beslutade årsstämman att MedCaps räkenskapsår ska ändras från att ha omfattat perioden 1 maj 2017 – 30 april 2018 till att omfatta perioden 1 januari 2018 – 31 december 2018. Ändringen innebär att innevarande räkenskapsår 2017/2018 kommer att förkortas till att enbart omfatta perioden 1 maj – 31 december. I samband med detta kommer datumen för kommande rapporttillfällen att bli enligt nedan:

Rapporttillfällen

Delårsrapport 2 2017/2018, den 30 november 2017 (oförändrat)
Bokslutskommuniké 2017/2018, den 23 februari 2018
Delårsrapport 1 2018, den 11 maj 2018
Delårsrapport 2 2018, den 10 augusti 2018

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Prenumerera

Dokument & länkar