Dela

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Kontakt

 • MedCap AB
  Engelbrektsgatan 9-11 114 32 Stockholm
  +46 8 34 71 10
  +46 8 34 71 20
  http://www.medcap.se
 • Citat

  Förvärvet av Cognita kompletterar Abilia’s portfölj i Norge och ligger i linje med strategin att bygga vidare på Abilia’s starka position inom hjälpmedel och välfärdsteknologi
  Anders Dahlberg, VD
  Unimedic har under kvartalet stärkt satsningen på egna unika extempore och fortsatt bygga ut portföljen av registrerade produkter
  Karl Tobieson
  • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten har ökat med 40 269 KSEK
  Karl Tobieson
  Nettoskulden uppgick till 67 300 KSEK.
  Karl Tobieson
  Under hösten har vi granskat en stor mängd nya investeringsmöjligheter. Efter nyåret har det dock varit betydligt lugnare och det verkar som att flera säljare av företag väljer att avvakta.
  Karl Tobieson
  Lars-Åke Berglund
  For-Get-Me-Not produkterna utgör en del av det baserbjudande vi har inom kognitiva produkter speciellt riktade mot äldresegmentet.
  Lars-Åke Berglund
  Genom förvärvet av produkträttigheterna får vi möjlighet att ta över försäljningen i Norge och göra en aktiv bearbetning på vår största marknad.
  Under första halvan av 2013 har vi fortsatt bygga på plattformarna för framtida tillväxt i samtliga dotterbolag. Det finns därmed alla förutsättningar att leverera ett bra andra halvår 2013/2014.
  Karl Tobieson
  Efter sommaren har vi sett en ökad mängd förvärvsmöjligheter, både egengenererade och från rådgivare.
  Karl Tobieson
  Vi ser fortsatt många spännande förvärvs-möjligheter och ambitionen är att växa antalet kärninvesteringar.
  VD
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Media