Citat

Förvärvet av Cognita kompletterar Abilia’s portfölj i Norge och ligger i linje med strategin att bygga vidare på Abilia’s starka position inom hjälpmedel och välfärdsteknologi
Anders Dahlberg, VD
Unimedic har under kvartalet stärkt satsningen på egna unika extempore och fortsatt bygga ut portföljen av registrerade produkter
Karl Tobieson
• Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten har ökat med 40 269 KSEK
Karl Tobieson
Nettoskulden uppgick till 67 300 KSEK.
Karl Tobieson
Under hösten har vi granskat en stor mängd nya investeringsmöjligheter. Efter nyåret har det dock varit betydligt lugnare och det verkar som att flera säljare av företag väljer att avvakta.
Karl Tobieson
Lars-Åke Berglund
For-Get-Me-Not produkterna utgör en del av det baserbjudande vi har inom kognitiva produkter speciellt riktade mot äldresegmentet.
Lars-Åke Berglund
Genom förvärvet av produkträttigheterna får vi möjlighet att ta över försäljningen i Norge och göra en aktiv bearbetning på vår största marknad.
Under första halvan av 2013 har vi fortsatt bygga på plattformarna för framtida tillväxt i samtliga dotterbolag. Det finns därmed alla förutsättningar att leverera ett bra andra halvår 2013/2014.
Karl Tobieson
Efter sommaren har vi sett en ökad mängd förvärvsmöjligheter, både egengenererade och från rådgivare.
Karl Tobieson
Vi ser fortsatt många spännande förvärvs-möjligheter och ambitionen är att växa antalet kärninvesteringar.
VD