Förändring av antalet aktier och röster i MedCap AB

MedCap AB (publ) (”MedCap”) har som tidigare offentliggjorts genomfört en sammanläggning, s.k. omvänd splitt, av aktien. sammanläggningen av aktien har resulterat i förändring av antalet aktier och röster i MedCap enligt följande:

Före sammanläggningen av aktien fanns sammanlagt 134 011 184 aktier i MedCap, motsvarande 134 011 184 röster.

Antalet aktier har genom sammanläggningen minskat med 120 610 066. Antalet röster har minskat med 120 610 066. Per den 30 september 2016 finns det sammanlagt 13 401 118 aktier i MedCap, motsvarande 13 401 118 röster.

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2016 kl. 22.00 CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Prenumerera