Inpac utser Henrik Nyberg till ny koncernchef

Styrelsen i MedCap AB (publ)s dotterbolag Inpac AirContainer Holding (Inpac) har rekryterat Henrik Nyberg som ny koncernchef. Henrik kommer närmast från rollen som VD för Ceres, en livsmedelsproducent med huvudsaklig inriktning på barnmat och mjölkersättning.

”Det är med stor glädje jag kan presentera Henrik Nyberg som ny koncernchef i Inpac. Henrik har lång och framgångsrik erfarenhet av att leda producerande enheter inom livsmedel och läkemedel, utveckla organisationer genom förändringsprocesser och skapa nya affärsmöjligheter. Vidare har Henrik ett stort kommersiellt driv, bred erfarenhet av att leda och växa medarbetare samt präglas starkt av affärsmannaskap vilket borgar för att vi skall kunna ha ett bra tempo i vidareutvecklingen av Inpacs verksamhet.” säger Karl Tobieson, VD MedCap.

”Det skall bli riktigt spännande att få medverka till Inpacs framtida utveckling. Inpac har stor potential att växa från sin nuvarande solida plattform med ett brett och väl positionerat erbjudande.” säger Henrik Nyberg, tillträdande koncernchef i Inpac.

Henrik tillträder tjänsten senast den 1:a april 2018. Peter Thulin kommer att kvarstå som VD tills dess. Sedan kommer Peter Thulin under en övergångstid att stå till styrelsens förfogande och för att kunna stötta Henrik och styrelsen efter VD skiftet.

MedCap har också, förutsatt extra bolagsstämmas godkännande, kommit överens med Peter Thulin att lösa in hans 28,9 procentiga ägande i Inpac med en total köpeskilling om 6,5 MSEK. Om extra bolagsstämman godkänner transaktionen kommer MedCap att äga 100% av Inpac koncernen och dess dotterbolag. 

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar