MedCap AB säljer sitt aktieinnehav i forsknings- och utvecklingsbolaget Niconovum AB för totalt 10,3 Msek.

Styrelsen i MedCap AB har beslutat att sälja företagets innehav i forsknings- och utvecklingsbolaget Niconovum AB i Helsingborg. Köpare är Mohammed H. Al Amoudi.

MedCap erhåller 16 kr/aktie, vilket ger ca 10,3 msek kontant samt 100.000 optioner som försäljningslikvid. Optionerna ger MedCap rätt att före den 31 december 2009 förvärva 100.000 aktier för 26 kr/aktie.

- MedCap har sedan tidigare offentliggjort att bolagets minoritetsinnehav i små onoterade företag är till salu, då dessa innehav inte ligger i linje med bolagets nuvarande strategi. Genom försäljningen av Niconovum aktierna implementeras denna strategiförändring. Vi frigör kapital för förvärv av rörelsedrivandebolag vilket är den verksamhet som vi nu är helt fokuserade på. Vidare erhåller vi en option att förvärva aktier i Niconovum så en del av den eventuella uppsidan behåller vi, säger Karl Tobieson, t.f. VD MedCap.

Aktiernas anskaffningsvärde har varit 13 kr/aktie i snitt dock innebär försäljningen en bokföringsmässig förlust på 4,4 msek minus värdet på optionerna.

Likviditetstillskottet tillsammans med bankfinansiering kommer möjliggöra nya förvärv av kassaflödespositiva rörelsedrivande bolag.

Om MedCap:
MedCap är ett marknadsnoterat private equity-bolag med investeringsfokus inom Life Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens aktörer.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, t.f. verkställande direktör,
Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 709 35 85 74,
e-post karl.tobieson@medcap.se

Ingemar Kihlström, styrelseordförande
Mobil +46 733 821 102
e-post ingemar.kihlstrom@medcap.se

Cecilia Driving, Ekonomi- och Finansdirektör
Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 70 515 04 09
e-post cecilia.driving@medcap.se

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar