MedCap fokuserar på två affärsområden efter strategisk översyn.  Nedskrivning av goodwill om 13 MSEK relaterad till affärsområde Läkemedelshandel.

MedCap (publ) har efter en strategisk översyn valt att fokusera på två affärsområden, Medicinteknik och Specialistläkemedel. MedCap är inom dessa två segment väl strategiskt positionerat och har mycket goda förutsättningar för långsiktig vinsttillväxt.

Som en konsekvens av beslutet kommer fokus, och därmed omsättning och rörelsekapitalbindning i segmentet Läkemedelshandel minska ytterligare. Vidare görs en nedskrivning av goodwill om 13 MSEK relaterat till Cross Pharma förvärvet per 31 december 2017. Nedskrivningen är ej kassaflödespåverkande. MedCap koncernen har efter nedskrivningen inga immateriella tillgångar relaterade till affärsområdet Läkemedelshandel.

”Vår fokusering mot två växande och lönsamma segment där vi har utmärkta strategiska positioner kommer skapa goda förutsättningar för långsiktig vinsttillväxt i Medcap koncernen. Sedan hösten 2016 har vi arbetat intensivt med att stabilisera Cross Pharmas verksamhet och planenligt minskat storleken på verksamheten. Vi räknar med en ytterligare minskning av rörelsekapitalet och relaterad finansiering under första kvartalet 2018.” säger Karl Tobieson VD MedCap AB.

Per den 31 december 2017 uppgick nettorörelsekapitalet i Cross Pharma till 42 MSEK och rörelsekapitalfinansieringen till 30 MSEK.  

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads- missbruks förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2018 kl. 08.30 CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar