MedCap förvärvar Strässle i Tyskland

MedCap (publ) har, genom dotterbolag, tecknat avtal om att förvärva bolaget Strässle & Co. Medizintechnik GmbH i Tyskland. Transaktionen har ett stort strategiskt värde då den, i kombination med det sedan tidigare ägda varumärket Quickels, etablerar MedCaps dotterbolag som den ledande leverantören av vaccum-baserade EKG system i Europa.

Strässle är Europas ledande leverantör av vaccum-baserade EKG system. Bolaget har sin bas i Tyskland, Europas största marknad för vaccum-EKG. Vidare har Strässle väsentlig försäljning i flertalet länder i Centraleuropa och Asien. Bolaget är erkänt för sin exceptionella produktkvalitet globalt.

Genom MedCap’s förvärv av Strässle, med en installerad bas i centrala Europa på över 20,000 system och en marknadsandel i Tyskland på över 50% skapas den i särklass ledande leverantören inom vaccum-EKG i Europa. Förvärvet möjliggör en internationell tillväxtstrategi.

Strässle & Co. Medizintechnik GmbH förväntas omsätta ca. 3.5 MEUR under verksamhetsåret 2017, med ett EBITDA-resultat på ca. 1.3 MEUR. 8.5 MEUR erläggs kontant vid övertagandet och därutöver kan ytterligare en tilläggsköpeskilling på upp till 0.5 MEUR utfalla efter 24 månader under förutsättning att säljarnas åtagande kring överlämnande av bolaget uppfyllts. Förvärvet finansieras genom MedCaps befintliga kassautrymme samt banklån. Transaktionen signerades den 22 december 2017 och förväntas stänga i början av januari 2018. Strässle kommer då bli en del av MedCaps affärsområde medicinteknik. 

”Vi har under flera år på ett mycket framgångsrikt sätt utvecklat vårt erbjudande inom vaccum-EKG genom varunamnet Quickels. Övertagandet av Strässle innebär att vi erhåller en plattform för fortsatt internationell expansion inom ett högintressant och nischat område. Genom förvärvet blir vi den klart ledande aktören inom en vaccum-EKG i Europa. Det är dessutom särskilt glädjande att förvärva ett varunamn som Strässle som är ett av de mest erkända i marknaden för sin höga kvalitet och pålitlighet ”, säger Karl Tobieson VD MedCap AB.

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads- missbruks förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december 2017 kl. 14.55 CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Prenumerera

Dokument & länkar