MedCap har genomfört förvärvet av 28,9% av aktierna i Inpac och äger därmed 100% av Inpac

MedCap har, i enlighet extra bolagsstämmans beslut den 6 november 2017, idag den 8 november köpt Lupemia AB:s aktier i Inpac Aircontainer Holding AB motsvarande 28,9% av aktierna till en köpeskilling om 6,5 MSEK. Efter köpet äger MedCap 100% av aktierna i Inpac.

Denna informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november kl. 13.40 CET.  

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar