MedCaps årsredovisning 2016/2017 offentlig

MedCaps årsredovisning för 2016/2017 finns nu tillgänglig på www.medcap.se i pdf-format. Årsredovisningen distribueras per post i mitten av augusti till de aktieägare som efterfrågar den.

MedCaps årsstämma kommer att hållas den 4 september 2017, kl 15.00 på IVA konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Kallelse till årsstämman kommer ske senast fyra veckor innan stämman. 

Denna information är sådan information som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknads-missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2017 kl. 06.30 CET.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ OMX Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Prenumerera

Dokument & länkar