Penser Access: MedCap - Specialistläkemedel visar vägen

Trots att Läkemedelshandel har reducerat sina lagernivåer under det gångna året ökade omsättningen i koncernen till SEKm 146 (138), vilket var över vår förväntan om SEKm 130. Tillväxten genererades av koncernens huvudområden Medicinteknik samt Specialistläkemedel som växte 35% respektive 37% under kvartalet. EBITDA steg till SEKm 11,6 (2,5), vilket var ca SEKm 3 högre än vad vi väntade oss. Efter rapporten justerar vi upp vårt EPS-estimat för 18e med 3,8% drivet av förvärvet av Strässle. Dock drar vi ned försäljningsestimaten för Läkemedelshandel med 8% med anledning av att bolaget minskar lagernivåerna ytterligare. Detta leder till att försäljningsökningen under 18e blir marginell trots förvärvet av Strässle. Drivet av en stabilisering inom Läkemedelshandel bedömer vi att den operativa risken i koncernen har minskat, men vi ser fortsatt hög potential i aktien till medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/specialistlakemedel-visar-vagen/#

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera