TLV beslutar att Espranor® ingår i läkemedelsförmånerna

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har idag meddelat att man bedömer att förutsättningarna för subvention av läkemedlet ESPRANOR® (buprenorfin oral lyfilisat)  är uppfyllda. ESPRANOR® kan därför subventioneras och ingår i läkemedelsförmånerna i Sverige. Beslutet gäller från och med 15 december 2017.

ESPRANOR®, marknadsförs i Norden av MedCaps helägda dotterbolag Unimedic.

”Detta är ett viktigt besked för vården av patienter med substitutionsbehandling av opioider. Användningen av ESPRANOR® ger direkta praktiska fördelar för vården utan att äventyra säkerheten eller effekten. Beslutet innebär en väsentlig bättre tillgänglighet för ESPRANOR® i Sverige.” säger Karl Tobieson, VD MedCap AB (publ).

ESPRANOR® (Buprenorfin oral lyfilisat) är en ny, frystorkad waferformulering av buprenorfin som sönderdelas snabbt när den placeras på tungan. Det är indicerat för substitutionsbehandling för opioidmissbruk, inom ramen för medicinsk, social och psykologisk behandling. Behandling med Espranor är avsedd för användning hos vuxna och ungdomar i åldern 15 år eller äldre som har kommit överens om att bli behandlad för missbruk.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2017 2017 kl 17:25 CEST.

För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35 85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se

Johan Hähnel, IR ansvarig, mobil 46 706 05 63 34

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.

Om oss

MedCap ska vara en av de ledande private equity aktörerna på den nordiska Life Science-marknaden för små och medelstora företag. Genom utveckling av respektive bolag och konsolideringar skall MedCap skapa starka företag och företagsgrupper med betydande utvecklingspotential.

Prenumerera

Dokument & länkar