VD-intervju


VD-intervju med Cristian Hallin på Medicpen

Bädda in

Dela det här videoklippet

Om oss

MedicPens affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter som underlättar för patienter att sköta sin medicinering.