Dela

Om oss

Medimi utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som effektiviserar omsorgsverksamheter och underlättar för alla att sköta sin medicinering. Produkterna ligger i teknikens framkant är utvecklade för integrering i IT-miljöer.

Kontakt

 • Medimi AB
  Ideon Science Park Scheelevägen 17, Beta 6 223 70 Lund Sweden
  +46 (0)40 100 800
  https://www.medimiab.com/
 • Johan Wiesel

  VD


  Ideon Science Park Scheelevägen 17, Beta 6 SE-223 63 Lund, Sweden
  +46761179793
  +46761179793
  https://www.medimiab.com/for-investerare/
 • Citat

  Det är glädjande att starta upp Umeå kommun och komma igång fullt ut på svenska marknaden. Avtalet har funnits på plats en längre tid och nu finns det en iver att starta upp både från kommunen och bolagets sida
  Johan Wiesel, vd Medimi AB
  Med tanke på att teckningsoptionen emitterades för 18 månader sen och klimatet ser annorlunda ut idag är detta en framgång. Vi vill tacka alla som har valt att nyttja sina teckningsoptioner och därmed bidragit till att stärka vårt kapital på kort sikt.
  Johan Wiesel vd
  ”Jag vill tacka befintliga och nya aktieägare som har deltagit i emissionen. Genom det förtroende som ni visar får vi möjlighet att accelerera utrullningen på den nordiska marknaden och därigenom driva tillväxt. Vidare kan vi säkerställa en säker och effektiv helhetslösning med vår läkemedelsrobot Medimi®Smart och bygga upp den försörjningskedja som behövs för att möta marknadens efterfrågan.”
  Johan Wiesel, vd
  "Det är mycket glädjande att två kommuner som vi har fört diskussioner med under en tid nu visar konkreta resultat och vill komma igång med Medimi®Smart. Vi bedömer att kommunerna har goda förutsättningar att implementera och driftsätta Medimis lösning i starten av nästa år. Arbetet är också i linje med det omsättningsmål på 100 procent vi har kommunicerat för 2024. Tillsammans med aktörerna i projektet ser vi fram emot att bidra till ett strukturerat förbättringsarbete som lyfter kommunernas vårdstandard till en säkrare och mer kvalitativ nivå”
  Johan Wiesel, VD på Medimi.
  Vi är oerhört glada över det ökade intresset på den danska marknaden och att fler kommuner väljer vår lösning. Vi har tagit en ledande position i arbetet med att hjälpa kommunerna i omställningen från manuell läkemedelshantering till digital, bland annat tack vare vår unika möjlighet att kunna dispensera vid-behovsmediciner. Vår affärsmodell med en kontinuerlig och repetitiv månadskostnad för kommunen gör att vår nettoomsättning ökar i takt med att fler enheter sätts ut.
  Alexander Johansson
  Det är mycket glädjande att vi nu har en ny pilotinstallation på plats i Norge. Diskussioner under våren visar att Norge, med sina stora geografiska områden och långa avstånd, söker effektiva digitala lösningar för läkemedelshantering. Det ligger även i linje med den feedback vi fick under Hepros kommundag 5 juni. Med en lyckad pilot i ryggen har vi mycket goda möjligheter att tillsammans med Hepro introducera Medimi®Smart på den norska marknaden
  Alexander Johansson
  Att Österbottens välfärdsområde redan nu väljer att bredda avtalet är ett tydligt tecken på att vår lösning skapar ett viktigt mervärde för brukarna och frigör resurser hos vårdgivarna. Vi ser fram emot nästa pilotinstallation där vi fortsätter att ta en aktiv roll för att säkra en effektiv implementationsprocess.
  Alexander Johansson
  Det här är ett viktigt steg på vår danska marknad och jag är mycket glad att Naestved har valt oss som samarbetspartners i det här uppdraget. Vi stärker därmed vår nävaro på den danska marknaden och befäster ytterligare vår position som marknadsledare inom vårt segment i Danmark.
  Alexander Johansson
  Vi är mycket glada över vårt första avtal på den finska marknaden. Österbottens välfärdsområde arbetar aktivt med förbättrad läkemedelshantering och det är tydligt att Medimi®Smart med sin unika funktionalitet kommer att bidra till detta på ett positivt sätt. Vi ser fram emot att tillsammans med Vasa region starta upp projektet och skapa förutsättningar för en tryggare, effektivare och förenklad medicindispensering
  Alexander Johansson
  Genom att bredda vår verksamhet ökar vi våra möjligheter att utvecklas och växa snabbare. Finland är en mycket intressant marknad med stor potential och ett välutvecklat tänk kring välfärdstekniska lösningar. Denna satsning är väl förankrad i vår strategi att växa i de nordiska länderna.
  Alexander Johansson
  Vi är väldigt glada att Medimi har lyckats knyta till sig Cajsa Wramdemark som CFO. Med sin gedigna erfarenhet och breda kunskap är Cajsa rätt person för att bidra till bolagets fortsatta utveckling
  Alexander Johansson
  Det är glädjande att vi har ett avtal på plats med Umeå kommun och vårt fulla fokus är nu att bistå Umeå kommun med en säker, trygg och effektiv medicinhantering med hjälp av vår lösning Medimi®Smart. Det kommer att bli en viktig referens på den svenska marknaden
  Alexander Johansson, vd Medimi
  ”Det finns flera faktorer som ligger bakom att ett kommersiellt avtal har dragit ut på tiden. Tillsammans ser vi över ramarna för hur vi på bästa möjliga sätt kan samarbeta på den svenska marknaden på kort sikt, men även hur ett bredare samarbete på längre sikt kan materialiseras”
  Alexander Johansson
  ”Vid den här typen av implementation är det oerhört viktigt att vi startar i rätt ände, det kommer att gagna oss framgent.”
  Alexander Johansson
  ”Vi ser ett stort värde i samarbetet med Medimi och ser fram emot att ta nästa steg eftersom vi ser en ökande efterfråga på den här typen av tjänst. Nästa steg för Tunstall blir att starta upp ett pilotprojekt tillsammans med en kommun och Medimi.”
  Johan Lenander
  Vi har behov av en alternativ medicinrobot för patienter som inte kan använda multidosrulle, och som kan hantera vid behovsläkemedel
  Sektionschefen i Hemtjänsten i kommunen
  Vi fortsätter att hålla högt tempo i Norge och startar upp den tredje kommunen på kort tid. Vi kommer i och med detta få en bra feedback och ökad kunskap i hur lösningen fungerar i Norge. Detta kommer att stärka våra sälj och marknadsföringsaktiviteter med nya kunder på den norska marknaden
  Jan Andersson, VD Medimi AB
  Målet med att använda  teknik som Medimi®Smart är att reducera administrationstid vid medicinhanteringen samt att frigöra mer tid för att öka ”ansikte mot ansiktetid” ute hos patienten
  Synnöve Bergem Sand, tjänsteledare i Inderöy kommun
  Känns mycket bra att påverkan av pandemin minskat och att vi nu ökar installationsakten i Norge. Vi ser fram emot uppstarten och att förbättra medicinhanteringen tillsammans med Hepro och Inderöys kommun.
  Jan Andersson, VD Medimi AB
  Vi måste tänka annorlunda. Vi måste använda teknologi som säkerställer god service för alla och möjliggöra att fler kan kvar hemma
  Harald Hatle, kommunalchef i Hitra
  Jag ser många fördelar med lösningen som gör att vårdtagaren kan bo hemma längre… Jag upplever Medimi®Smart som väldigt användarvänlig vilket gör att vi anställda kan utnyttja våra resurser på ett bättre sätt
  Signe Lian, Sjuksköterska Hitra Kommun
  Mycket skönt att påverkan av Omikron minskat och vi återgår till en mer normal marknadssituation och att vi startat upp våra första användare i Norge Implementationen av Hitra kommer att bli mycket intressant att följa. Medimi, CareConsult, Hepro och kommunen arbetar i nära samarbete för att säkerställa att vårdtagare och personal får största möjliga värde av vår lösning
  Medimis VD Jan Andersson
  Det känns väldigt bra att få detta LOI på plats. Tunstalls erbjudande och organisation möjliggör ett starkt strategiskt samarbete för Medimi och kan öka vår konkurrenskraft och kommersiella räckvidd på den svenska marknaden väsentligt.
  Jan Andersson, VD Medimi AB
  Vi vet och ser hos våra existerande kunder att medicinhantering inom äldrevård är både tidskrävande och komplex för såväl vårdtagare som för vårdgivare. Baserat på den allt växande populationen av äldre och kroniskt sjuka samt kraven på förbättringar inom vård och omsorg förväntar vi att efterfrågan på lösningar för medicinhantering kommer att öka. Medimis innovativa lösning är en bra expansion av vår existerande portfölj.
  Johan Lenander. VD Tunstall AB
  Styrelsen i Medimi AB är glada över att ha kunnat attrahera Alexander Johansson till VD-tjänsten i vårt bolag. Alexanders meriter från såväl medicinteknikområdet som från andra branscher, inte minst från telekombranschen, samt hans gedigna internationella erfarenhet av försäljning och kommersialisering av nya produkter, kommer att garantera ett fortsatt stort fokus på den internationella affärsutvecklingen inom vårt bolag. Jag hälsar Alexander varmt välkommen att leda Medimiteamet till fortsatta kommersiella framgångar för Medimi®Smart.
  Sigrun Axelsson. Styrelseordförande Medmi AB
  Jag är mycket glad över att ha fått erbjudandet att som vd för Medimi vidareutveckla företaget på den nordiska och internationella arenan. Med min gedigna internationella erfarenhet vill jag bidra med att ta Medimi vidare till nästa kommersiella nivå.
  Alexander Johansson, tillträdande VD för Medimi AB
  Vi är mycket nöjda med att starta upp samarbetet med Apoteksgruppen. Vi ser stor möjlighet att utveckla vår lösning tillsammans samtidigt som det ger oss en bred täckning över Sverige
  Jan Andersson. VD Medimi AB
  Vi känner väl till utmaningarna med dospåsar och tycker att Medimi har en bra lösning för att tackla dessa. Vi ser möjligheter i vårt samarbete som passar väl in på hur vi vill utveckla vårt bolag och utnyttja våra apotek runt om i landet. Vi ser fram emot resultaten av samarbetet
  Daniel Lind. VD Apoteksgruppen
  Vi ser detta som en mycket viktig studie. Den kommer inte bara att belysa ett stort problem inom sjukvården. Den kommer även att illustrera potentialen i ett helt nytt segment där vår unika teknologi kan passa väldigt bra. Vi ser mycket fram emot att jobba tillsammans med MAU och se resultaten av studien
  Jan Andersson, VD Medimi AB
  Det skall bli mycket intressant att komma i gång med studien. Jag tror mycket på att den lösning vi kommer att testa med Medim®Smarts teknologi, verkligen kan göra skillnad, främst för patienter som omedvetet glömmer ta sina läkemedel. Följsamheten till evidensbaserat och patientanpassad behandling är en nyckelfaktor i patientens välbefinnande och för att förebygga sjukdomar och komplikationer av dem. Detta har tydligt visats i många enskilda studier, systematiska sammanställningar och uttalanden från internationella organisationer som tex WHO
  Professor Tommy Eriksson, MAU
  Vi håller uppe tempot i Norge och signerar ännu en kommun. Hitra har ett nära samarbete med de andra tre kommunerna som redan beslutat att starta upp med Medimi®Smart. Kommunerna kommer att samarbeta under implementeringen med bland annat processer och packning av läkemedel. Dessa fyra kommuner kommer att fungera väl som referenser på den norska marknaden
  Jan Andersson, Vd Medimi AB
  Vi är sedan tidigare i gång med Medimi hemma hos vårdtagare och nu skall vi testa på ett äldreboende. Målsättningen är att nå fördelar inom kvalitet, effektivitet och ökad självständighet för vårdtagaren. Om detta faller väl ut, kan vi tänka oss att rulla ut till fler boende i regionen
  Jan Söe Dybdal, Centerchef, Fælles Service Center Mittjylland
  Vår lösning är designad för både hem och särskilt boende. Då i stort sett 100 % av våra enheter är placerade hemma hos vårdtagare fram till nu, är det mycket intressant att Struer ser fördelarna med vår lösning även inom detta segment. Det blir en viktig pilot som vi kommer att följa på nära håll för att se resultatet
  Jan Andersson VD Medimi AB
  Mycket tillfredsställande att vi startar upp ännu en kund med Medimi. Medimi®Smarts unika teknologi passar bra in på behoven för medicinhantering i Norge och möter väl många av de utmaningar kommunerna ser.
  Geir Tore Jakobsen. VD Hepro A/S
  Vi fortsätter vår positiva resa i Norge och lägger till ytterligare ett avtal på den norska marknaden. Den nya kommunen har, precis som Inderöy och Snåsa, gjort en noggrann utvärdering av vår lösning och ser stora fördelar med vår unika teknologi. Att vi nu lägger till en kommun till i Norge understryker åter igen värdet av både vårt samarbete med Hepro och värdet av vår lösning
  Jan Andersson, VD Medimi AB
  Mycket bra att vi, precis som med TIM, förlänger detta avtal och kan genomföra piloten som vi initialt planerat. Detta är ett mycket viktigt avtal för oss då Midtjylland totalt består av 19 kommuner och har 1,3 miljoner invånare.
  Jan Andersson, VD Medimi AB
  Covid-19 har påverkat oss alla, så även implementeringen av Medimi®Smart så vi är glada är att vi nu förlänger avtalet. I och med detta kan de nio TIM-kommunerna fortsätta implementeringen under mer normala omständigheter
  Heidi Madsen, Kontorschef Hjörring kommun och ordförande i styrkommittén för TIM-kommunerna
  Det är ett bra betyg till oss att TIM-kommunerna vill förlänga avtalet. Covid-19 har påverkat implementeringen och vissa av kommunerna startar först upp nu. Naturligtvis har även de positiva resultaten från Aalborgs utvärdering av lösningen påverkat kommunernas vilja att förlänga
  Medimi’s VD Jan Andersson
  Projektet med Fælles Service Center Midtjylland är mycket viktigt för oss eftersom de representerar 19 kommuner och 1,3 millioner invånare. Vidare är Danmarks andra största stad, Aarhus, en av de kommuner som startar upp. Vi ser stor potential i att växa med de kommuner som startar nu och att öka antalet kommuner som använder lösningen i regionen
  Jan Andersson, VD Medimi
  Efter en hel del förberedelser internt i regionen är vi nu redo att starta med Medim®Smart. Medicinhantering är ett fokuserat område i regionen och vi ser det som viktigt att öka både effektivitet och kvalitet för personal och användare. Alla kommuner i regionen kommer att noga följa hur Medimi®Smart kan hjälpa oss att nå dessa målsättningar
  Jan Søe Dybdal, Centerchef på Fælles Service Center Midtjylland
  Vi ser framemot att starta upp med Medimi®Smart. Den unika funktionaliteten gör att vi kommer spara tid samt öka vårdkvaliteten och självständigheten för våra patienter
  Malene Espersen Sjuksköterska inom äldrevården i Mariagerfjord
  Först och främst, skönt att påverkan av Covid-19 avtar. Resterande TIM-kommuner, som inte hann starta upp i början av 2020, har under pandemin följt redan existerande installationer och fått värdet av Medimi®Smart bekräftad på nära håll. Mycket tillfredsställande att de nu startar upp som initialt planerat
  Medimis VD Jan Andersson
  Introduktionen med kommunen har gått mycket bra. Både personal och användare är redo att starta upp lösningen. Vi ser fram emot att se resultaten och fortsätta det goda samarbetat med kommunen
  Jan Andersson, VD Medimi AB
  Introduktion och träning har gått mycket bra och smidigt. Vi är mycket nöjda med att vi nu sätter i gång de första patienterna och vi ser fram emot resultaten
  Johan Lundh, Socialchef i Färgelanda kommun
  Vi startar året med ett mycket bra kvartal och växer 144 % jämfört med första kvartalet föregående år. Den positiva trenden vi såg i slutet av förra året håller i sig. Jämför vi kvartal ett 2021 med kvartal fyra 2020 ökade försäljningen med 37 %.
  Jan Andersson, VD MedicPen AB
  Efter mycket intressanta diskussioner med både personal inom kommunen och närhälsan, startar vi nu upp detta projekt. Det är tydligt att de utmaningar som Färgelanda ser i sin läkemedelshantering möts väl av Medimi®Smarts unika funktionalitet. Vi ser mycket framemot att starta upp projektet
  Jan Andersson, VD MedicPen
  Inom kommunen lägger vi mycket tid och resurser på läkemedelshanteringen. Vi har tittat på olika lösningar för att förbättra denna situation. Vi ser att Medimi®Smart tillfredsställer de behov vi har på ett bra sätt. Framför allt den snabba hanteringen av ändringar i ordination samt möjligheten att hantera behovsläkemedel, har spelat stor roll i vårt val
  Johan Lunch, Socialchef Färgelanda kommun
  Jag är mycket nöjd med utfallet av företrädesmissionen och överteckningen av många olika anledningar. Först och främst är det ett bra bevis på att vi har flyttat fram positionerna för bolaget under året som gått. Våra ägare och nya investerare har förtroende för att vi kan uppnå våra nya målsättningar med kommunicerad strategi. Vi har nu det kapital vi behöver för att utveckla bolaget och fortsätter med full fokus på att genomföra våra planer
  Jan Andersson, VD MedicPen
  Mycket tillfredställande att nu även Ringsted lagt sina första beställningar. Ringsted är ett mycket viktigt kontrakt för oss då det ligger inom region Själland och kan ge oss bra visibilitet inom nya delar på den danska marknaden
  Jan Andersson, MedicPens VD kommenterar
  Vi är mycket nöjda med att Brönderslev nu startar upp. Vi hade förväntningar på att det skulle hända redan förra året men covid-19 försenade implementeringen. Kommunen är mycket drivande i processen och vi ser fram emot att se resultaten.
  Jan Andersson, VD MedicPen
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp