Medimi tecknar avtal om pilotinstallation i Norge

Report this content

Medimi har via sin norska partner Hepro A/S ingått ett avtal om pilotinstallation av bolagets läkemedelsrobot Medimi®Smart i Gjövik kommun i Norge. Avtalet sträcker sig över tre månader med start under tredje kvartalet.

 

Sedan en tid har Medimi och Hepro samarbetat för att knyta till sig en norsk kommun för ett pilotprojekt och utvärdering av Medimi®Smart. Gjöviks kommun har ett mångårigt samarbete med Hepro och ser stora fördelar med digital läkemedelshantering.

Medimis vd Alexander Johansson kommenterar: ”Det är mycket glädjande att vi nu har en ny pilotinstallation på plats i Norge. Diskussioner under våren visar att Norge, med sina stora geografiska områden och långa avstånd, söker effektiva digitala lösningar för läkemedelshantering. Det ligger även i linje med den feedback vi fick under Hepros kommundag 5 juni. Med en lyckad pilot i ryggen har vi mycket goda möjligheter att tillsammans med Hepro introducera Medimi®Smart på den norska marknaden”.

För att ytterligare effektivisera processen för läkemedelshantering har ett avtal tecknats med ett lokalt apotek som kommer att ansvara för att ladda medicinen i kassetter.

Medimis lösningen används och utvärderas idag av vårdpersonal och vårdtagare i både Danmark, Sverige och Finland, där man sett stora kostnadseffektiviseringar och resursbesparingar. Utvärderingar visar en hög användarnöjdhet och att lösningen kan nå kostnadsbesparingar på över 60 procent*. Medimi®Smart säljs till kommuner, direkt eller via partner, och kunden betalar på månadsbasis för lösningen enligt en skalbar modell anpassad efter kundens önskemål och användarens vårdbehov. Det ger Medimi en kontinuerlig och återkommande intäkt som ökar i takt med att fler maskiner ställs ut.

För mer information kontakta
Medimi AB (publ), vd Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 073 77 77 233.

Om Medimi
Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

*Utvärderingsresultat från pilotprojekt i Midtjylland Danmark, februari 2023

Prenumerera

Citat

Det är mycket glädjande att vi nu har en ny pilotinstallation på plats i Norge. Diskussioner under våren visar att Norge, med sina stora geografiska områden och långa avstånd, söker effektiva digitala lösningar för läkemedelshantering. Det ligger även i linje med den feedback vi fick under Hepros kommundag 5 juni. Med en lyckad pilot i ryggen har vi mycket goda möjligheter att tillsammans med Hepro introducera Medimi®Smart på den norska marknaden
Alexander Johansson