Citat

Mycket tillfredsställande att vi startar upp ännu en kund med Medimi. Medimi®Smarts unika teknologi passar bra in på behoven för medicinhantering i Norge och möter väl många av de utmaningar kommunerna ser.
Geir Tore Jakobsen. VD Hepro A/S
Vi fortsätter vår positiva resa i Norge och lägger till ytterligare ett avtal på den norska marknaden. Den nya kommunen har, precis som Inderöy och Snåsa, gjort en noggrann utvärdering av vår lösning och ser stora fördelar med vår unika teknologi. Att vi nu lägger till en kommun till i Norge understryker åter igen värdet av både vårt samarbete med Hepro och värdet av vår lösning
Jan Andersson, VD Medimi AB
Mycket bra att vi, precis som med TIM, förlänger detta avtal och kan genomföra piloten som vi initialt planerat. Detta är ett mycket viktigt avtal för oss då Midtjylland totalt består av 19 kommuner och har 1,3 miljoner invånare.
Jan Andersson, VD Medimi AB
Covid-19 har påverkat oss alla, så även implementeringen av Medimi®Smart så vi är glada är att vi nu förlänger avtalet. I och med detta kan de nio TIM-kommunerna fortsätta implementeringen under mer normala omständigheter
Heidi Madsen, Kontorschef Hjörring kommun och ordförande i styrkommittén för TIM-kommunerna
Det är ett bra betyg till oss att TIM-kommunerna vill förlänga avtalet. Covid-19 har påverkat implementeringen och vissa av kommunerna startar först upp nu. Naturligtvis har även de positiva resultaten från Aalborgs utvärdering av lösningen påverkat kommunernas vilja att förlänga
Medimi’s VD Jan Andersson
Projektet med Fælles Service Center Midtjylland är mycket viktigt för oss eftersom de representerar 19 kommuner och 1,3 millioner invånare. Vidare är Danmarks andra största stad, Aarhus, en av de kommuner som startar upp. Vi ser stor potential i att växa med de kommuner som startar nu och att öka antalet kommuner som använder lösningen i regionen
Jan Andersson, VD Medimi
Efter en hel del förberedelser internt i regionen är vi nu redo att starta med Medim®Smart. Medicinhantering är ett fokuserat område i regionen och vi ser det som viktigt att öka både effektivitet och kvalitet för personal och användare. Alla kommuner i regionen kommer att noga följa hur Medimi®Smart kan hjälpa oss att nå dessa målsättningar
Jan Søe Dybdal, Centerchef på Fælles Service Center Midtjylland
Vi ser framemot att starta upp med Medimi®Smart. Den unika funktionaliteten gör att vi kommer spara tid samt öka vårdkvaliteten och självständigheten för våra patienter
Malene Espersen Sjuksköterska inom äldrevården i Mariagerfjord
Först och främst, skönt att påverkan av Covid-19 avtar. Resterande TIM-kommuner, som inte hann starta upp i början av 2020, har under pandemin följt redan existerande installationer och fått värdet av Medimi®Smart bekräftad på nära håll. Mycket tillfredsställande att de nu startar upp som initialt planerat
Medimis VD Jan Andersson
Introduktionen med kommunen har gått mycket bra. Både personal och användare är redo att starta upp lösningen. Vi ser fram emot att se resultaten och fortsätta det goda samarbetat med kommunen
Jan Andersson, VD Medimi AB
Introduktion och träning har gått mycket bra och smidigt. Vi är mycket nöjda med att vi nu sätter i gång de första patienterna och vi ser fram emot resultaten
Johan Lundh, Socialchef i Färgelanda kommun
Vi startar året med ett mycket bra kvartal och växer 144 % jämfört med första kvartalet föregående år. Den positiva trenden vi såg i slutet av förra året håller i sig. Jämför vi kvartal ett 2021 med kvartal fyra 2020 ökade försäljningen med 37 %.
Jan Andersson, VD MedicPen AB
Efter mycket intressanta diskussioner med både personal inom kommunen och närhälsan, startar vi nu upp detta projekt. Det är tydligt att de utmaningar som Färgelanda ser i sin läkemedelshantering möts väl av Medimi®Smarts unika funktionalitet. Vi ser mycket framemot att starta upp projektet
Jan Andersson, VD MedicPen
Inom kommunen lägger vi mycket tid och resurser på läkemedelshanteringen. Vi har tittat på olika lösningar för att förbättra denna situation. Vi ser att Medimi®Smart tillfredsställer de behov vi har på ett bra sätt. Framför allt den snabba hanteringen av ändringar i ordination samt möjligheten att hantera behovsläkemedel, har spelat stor roll i vårt val
Johan Lunch, Socialchef Färgelanda kommun
Jag är mycket nöjd med utfallet av företrädesmissionen och överteckningen av många olika anledningar. Först och främst är det ett bra bevis på att vi har flyttat fram positionerna för bolaget under året som gått. Våra ägare och nya investerare har förtroende för att vi kan uppnå våra nya målsättningar med kommunicerad strategi. Vi har nu det kapital vi behöver för att utveckla bolaget och fortsätter med full fokus på att genomföra våra planer
Jan Andersson, VD MedicPen
Mycket tillfredställande att nu även Ringsted lagt sina första beställningar. Ringsted är ett mycket viktigt kontrakt för oss då det ligger inom region Själland och kan ge oss bra visibilitet inom nya delar på den danska marknaden
Jan Andersson, MedicPens VD kommenterar
Vi är mycket nöjda med att Brönderslev nu startar upp. Vi hade förväntningar på att det skulle hända redan förra året men covid-19 försenade implementeringen. Kommunen är mycket drivande i processen och vi ser fram emot att se resultaten.
Jan Andersson, VD MedicPen
Vi ser fram emot det kommande samarbetet med MedicPen och gläder oss mycket att vi med hjälp av deras lösning Medimi®Smart kan bidra till en bättre äldrevård i Danmark
Henrik Spang Andersen, Vice President for Kommuner, Regioner & Education i Atea Danmark
Ett riktigt bra sätt att avsluta 2020 på! Vi har nu bra kommersiell räckvidd i Sverige, Norge och Danmark. Samarbetet med Atea och speciellt möjligheten att inkluderas inom SKI-avtal, gör detta till en viktig milstolpe i MedicPens utveckling
Jan Andersson, VD MedicPen
Jag är mycket nöjd med de framsteg vi gjort under 2020 trots de utmaningar vi sett på marknaden relaterat till covid-19. Den plattform vi nu har på plats tillsammans med en garanterad företrädesemission är en mycket bra bas för att ta bolaget in i nästa fas och växa i kontinuerlig takt. Jag ser detta som ett mycket bra avslut på 2020 och ser fram emot att starta upp 2021
Jan Andersson. VD MedicPen
Vi är mycket stolta över att kunna vara med och leverera en digital lösning som gör det enklare för patienter och vårdtagare att komma ihåg att ta sin medicin och få rätt dos. Det finns ett stort behov för lösningar som Medimi®Smart på den danska marknaden och vi gläder oss av att kunna bidra till ännu bättre vård och hemsjukvård i Danmark
Henrik Spang Andersen, Vice President for Kommuner, Regioner & Education i Atea Danmark
Vi är redan nu mycket nöjda med samarbetet med ATEA och det känns naturligt för oss att expandera med en kommersiell komponent. ATEAs säljorganisation och SKI-certifiering möjliggör en signifikant ökning av vår kommersiella räckvidd i Danmark. Samarbetet ligger väl i linje med vår strategi och med ATEA skulle vi få tre mycket starka kommersiella kanaler på plats i Norden
Jan Andersson, VD MedicPen
Vi har under kvartal två och tre fokuserat på att växla från utvecklingsbolag till kommersialisering. Målsättningen har varit att bygga en plattform för tillväxt. Vårt fokus under presentationen kommer att vara behovet av lösningar för bättre läkemedelshantering, vilka tillväxtfaktorer vi ser och vår strategi och plattform för att möta dessa. Jag ser mycket fram emot att presentera MedicPens erbjudande och planer för en bredare publik
Jan Andersson, VD MedicPen
Vi är mycket nöjda med att Telenta tilldelas denna upphandling. Detta visar att vårt samarbete fungerar mycket bra. Vårt fokus på att öka kännedom om Medimi®Smart, samt säkerställa att upphandlingar reflekterar vår lösning på ett bra sätt, ger god effekt. Detta visar naturligtvis åter igen att Medimi®Smart är en riktigt bra lösning.
Jan Andersson, VD MedicPen
Detta är ett mycket viktigt samarbete för MedicPen vilket är helt i linje med vår strategi. Integrationen mellan vårt system och HEPRO Respons kommer att vara en mycket konkurrenskraftig lösning. Tack vare HEPROs marknadsposition i Norge har vi i och med detta stärkt vår kommersiella räckvidd avsevärt i Norden.
Jan Andersson, VD MedicPen
Vi är mycket nöjda med att få avtalet på plats och starta upp. Tidigt i diskussionen om Medimi®Smart stod det klart att den unika lösningen med separat hantering av medicinen i kassetter, erbjuder fördelar som traditionella lösningar med dospåsar eller dosetter inte kan leverera. Det skall bli mycket intressant att implementera och förbättra vår hantering
Martin Holmsgaard Rubini, Projektledare, Ringsted kommun
Mycket tillfredställande att Ringsted valt att arbeta med oss. Ringsted kontaktade oss innan sommaren för att diskutera sina utmaningar inom hantering av medicin och tillsammans förstod vi snabbt att vår lösning kan tillfredsställa kommunens behov. Detta är såklart ett viktigt kontrakt för oss som visar att vårt hårda arbete med vår marknadsföring och försäljning nu börjar ge resultat
Jan Andersson, VD MedicPen
Vi är mycket nöjda med att vi fått detta samarbete på plats och den goda dialog vi har med region Midtjylland. Vi ser mycket fram emot implementeringen och att bygga vidare på de goda resultaten vi åstadkommit med vår lösning i Danmark
Jan Andersson. VD MedicPen
Vi är mycket nöjda med att få avtalet på plats och starta upp. Vi har följt de goda resultaten med Medimi®Smart i TIM-kommunerna. Vi tror att MedicPens lösning kan addera mycket värde för oss och vi ser fram emot resultaten
Jan Søe Dybdal, Centerchef på Fælles Service Center Midtjylland
Det känns riktigt bra att vinna snabbupphandlingen och få introducera MedimiSmart i Malmö som är Sveriges tredje största stad. Vi vet från erfarenheter att de som testat vår lösning är mycket nöjda, TIM kommunerna i Danmark och senast Lunds Kommun. Detta visar åter igen att vår lösning, Medimi®Smart, är konkurrenskraftig kommersiellt och funktionellt står upp mycket bra mot lösningar som använder dospåsar. Vårt beslut att öka vårt kommersiella fokus är därför helt rätt
Jan Andersson, VD MedicPen
Vi fortsätter i bra takt att exekvera våra planer. Jag är mycket nöjd att vi kunnat få upp en ny bra hemsida på så kort tid. Den är verkligen viktig att ha på plats och är central i vår marknadsföring. Jag är även mycket nöjd med att alla tecknade sig för sina optioner. Det är ett bra bevis på att organisation och styrelse tror på bolaget och vi har gemensamma mål att arbeta mot
Jan Andersson, VD MedicPen
Vi är mycket nöjda med resultatet av piloten av Medimi®Smart och startar nu utredning för ett eventuellt breddinförande. Vi har sett positiv påverkan inom både följsamhet och effektivitet för deltagande patienter samt att deras självständighet har ökat. Medimi®Smart passar även väl in på vårt uppdrag att vara en av SKR:s modellkommuner för digitalisering av äldreomsorgen. (www.lund.se/nyheter-och-nyhetsarkiv/2020/lunds-kommun-gar-fore-i-digital-aldreomsorg/). Vi ser ett fortsatt behov av automatiska medicindispenserare inom vår verksamhet och MedicPens lösning kan underlätta och ge nyttovinster för både patienter och medarbetare.
Sandra West, Utvecklingsledare välfärdsteknologi, Lunds Kommun
Det är mycket tillfredsställande att Lunds kommun nu väljer att utvärdera breddinförande av vår lösning. Det har varit otroligt intressant att köra en pilot tillsammans som igen visar fördelarna med vår lösning för vårdtagare och vårdgivare. Det har varit ett bra samarbete där vi fått mycket intressant input till vår lösning. Vi ser verkligen fram emot resultatet av utredningen.
Jan Andersson, VD MedicPen
Jan Andersson, VD MedicPen kommenterar. ”Det känns riktigt bra att vi startat upp ett samarbete med HEPRO. HEPRO kan mycket om välfärdsteknologi och har ett brett nätverk i Norge samt många ramavtal redan på plats som vi kan dra stor nytta av. Integrationen mellan vårt system och HEPRO Respons kommer att vara en mycket konkurrenskraftig lösning. I och med detta breddar vi vår kommersiella räckvidd och har nu stark representation i både Sverige, Danmark och Norge.”
Jan Andersson, VD MedicPen
Geir Tore Jakobsen, Administrativ Direktör, HEPRO: ”Vi är mycket nöjda med att starta upp detta samarbete med MedicPen. MedimiSmart passar väldigt bra in med vårt erbjudande och med HEPRO Respons. Tack vare Medimi®Smart är det möjligt att göra ändringar av vårdtagarens recept i real-tid, utan besök, vilket gör vår lösning unik på den norska marknaden och adresserar ett viktigt problem inom medicinhantering. Vidare ser vi i Norge ett ökat behov för lösningar som minskar den sociala interaktionen relaterat till Covid-19. Även här kan vår gemensamma lösning addera mycket värde.”
Hepro A/S, Administrerende direktør/CEO Geir Tore Jakobsen
Tittar vi på de kommande 12 månaderna är MedicPen redo för att skifta från utvecklingsfokus till kommersialisering. Det finns två anledningar till detta: Vi har efter TIM-projektets avslut i Danmark skrivit ramavtal med samtliga 9 kommuner. Detta bekräftar värdet av vår lösning. Vi har en skalbar och stabil lösning som är fullt kommersiell. Dokumenterat i TIM kommunernas slutrapport har vår lösning en leveranssäkerhet från MedimiSmart på 99,97 %
Jan Andersson, vd MedicPen
Jag är mycket nöjd med samarbetsavtalet. Kronans Droghandel Apotek är en viktig partner för oss i utrullningen av vår lösning för läkemedelsdispensering. Tack vare avtalet kommer vi att ha en effektiv lösning och många brukare som kan dra nytta av den kan få det.
Jan Andersson, VD MedicPen
MedicPens produkter är ett bra exempel på hur ny teknik kan underlätta och förbättra läkemedelsanvändningen för den enskilde brukaren och läkemedelshanteringen för omsorgspersonal.” Kronans Apotek har stor fokus på att ta fram nya sätt att distribuera läkemedel och det ska därför bli intressant att samarbeta med MedicPen i detta projekt och driva utvecklingen inom området framåt.
Kronans Droghandel Apotek AB, Martin Belin Chef Recept och Tjänster