Fortsatt ökad försäljning till danska kommuner i region Nordjylland

Report this content

 
Medimi meddelar idag att bolagets läkemedelsrobot Medimi®Smart väsentligt ökar i antal installerade enheter i kommunerna Thisted och Mariagerfjord inom det så kallade TIM-samarbetet i region Nordjylland. Framgångarna är ett resultat av Medimis intensiva försäljningsarbete i regionen under våren och bekräftar att lösningen skapar värde och sparar tid. Medimi bedömer att intäkterna från de båda kommunerna  från och med 2024 kommer att motsvara cirka 1 miljoner kronor.

 
 

Ända sedan den kommersiella starten i TIM-kommunerna 2020 har Medimi sett en stabil ökning av antalet installerade enheter.

Medimis vd Alexander Johansson kommenterar: ”Vi är oerhört glada över det ökade intresset på den danska marknaden och att fler kommuner väljer vår lösning. Vi har tagit en ledande position i arbetet med att hjälpa kommunerna i omställningen från manuell läkemedelshantering till digital, bland annat tack vare vår unika möjlighet att kunna dispensera vid-behovsmediciner. Vår affärsmodell med en kontinuerlig och repetitiv månadskostnad för kommunen gör att vår nettoomsättning ökar i takt med att fler enheter sätts ut.”

Medimis lösning används och utvärderas idag av vårdpersonal och vårdtagare i hela Norden där man sett stora kostnadseffektiviseringar och resursbesparingar. Utvärderingar visar en hög användarnöjdhet och att lösningen kan nå kostnadsbesparingar på över 60 procent*. Medimi®Smart säljs till kommuner, direkt eller via partner, och kunden betalar på månadsbasis för lösningen enligt en skalbar modell anpassad efter kundens önskemål och användarens vårdbehov.

*Utvärderingsresultat från pilotprojekt i Midtjylland Danmark, februari 2023.

För mer information kontakta
Medimi AB (publ), vd Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 073 77 77 233.

Om Medimi
Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

Prenumerera

Citat

Vi är oerhört glada över det ökade intresset på den danska marknaden och att fler kommuner väljer vår lösning. Vi har tagit en ledande position i arbetet med att hjälpa kommunerna i omställningen från manuell läkemedelshantering till digital, bland annat tack vare vår unika möjlighet att kunna dispensera vid-behovsmediciner. Vår affärsmodell med en kontinuerlig och repetitiv månadskostnad för kommunen gör att vår nettoomsättning ökar i takt med att fler enheter sätts ut.
Alexander Johansson