Anders Haskel ny styrelseordförande i Medimi AB

Report this content

Styrelsen i Medimi AB (publ) har idag beslutat att utse Anders Haskel till ny ordförande. Anders Haskel är sedan tre år ledamot i Medimis styrelse och tillträder omgående sin nya roll.

”Under min tid i Medimis styrelse har jag lärt känna ett spännande bolag med hög kompetens inom ett område med stor potential. Jag är mycket tacksam för förtroendet att framgent leda styrelsens arbete och ser fram emot att fortsätta stärka och utveckla verksamheten. Tillsammans med våra engagerade medarbetare och med stöd av våra aktieägare är det med stor tillförsikt jag tar mig an uppdraget”, säger Anders Haskel.

Anders Haskel ersätter Sigrun Axelsson som på egen begäran valt att lämna sin post. Styrelsen tackar Sigrun Axelsson för ett förtjänstfullt arbete som ordförande i Medimi.

För mer information kontakta

Anders Haskel, mobil 070-7870488, epost info@medimiab.com

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lund

https://www.medimiab.com/