MedicPen publicerar årsredovisning för 2019

Report this content

Idag publicerar MedicPen årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Åresredovisningen kan hämtas på www.medicpen.com, För investerare, Finansiella rapporter.

MedicPens årsstämma planeras i nuläget att äga rum onsdagen den 21 april, klockan 17.00 i bolagets lokaler på Zinkgatan 2 i Lomma.

Prenumerera

Dokument & länkar