Medimi AB Uppdatering: Positiva trenden håller i sig

Report this content

Vi ser att den goda trenden från slutet av förra året håller i sig. Den påverkan vi såg av omikron i början av 2022, avtar alltmer och vi ser att vi återgår till en nästan normal marknadssituation på alla våra marknader. Detta innebär ett kontinuerligt ökat antal installerade maskiner och ett ökat intresse från nya kunder för vår lösning.

I Danmark ser vi den största förändringen i marknadssituationen. Aalborg fortsätter att implementera nya användare kontinuerligt. Även MittJylland och Ringsted ökar, om än inte i samma takt. Vi ser ett ökat intresse att använda vår lösning inom sjukhem, främst med målsättningen att öka effektiviteten och kvaliteten i medicinhanteringen för sjukvårdpersonal. I försäljningsarbetet ser vi att vår pipeline med intresserade kunder ökar kontinuerligt. Vårt marknadsarbete och samarbete med ATEA gör att vi nu har kunder i samtliga delar av den så kallade ”säljtratten”.

Nästan alla installationer på den norska marknaden, som varit kraftigt försenade relaterat till omikron, är i gång. Tre kommuner har fått sina maskiner installerade och är nöjda med de första veckornas användande av Medimi®Smart. Den fjärde kommunen förväntas starta upp i mitten på april. Då vi ser att påverkan av omikron minskar även på den norska marknaden, förväntar vi oss att den kommersiella takten kommer gå upp till samma nivå som den var tidigare.

Även i Sverige ser vi att vi är på väg mot en mer normal marknadssituation. Kundinteraktionerna ökar. Vi är, som vi sagt förut, med tidigare i processen för att säkerställa att upphandlingar skrivs på ett sådant sätt så att Medimi®Smart kan vara med. Båda parter arbetar fokuserat för att omvandla det ”Letter of Intent” som finns på plats mellan Medimi och Tunstall, till ett kommersiellt avtal. Parterna ser mycket positivt på att få samarbetet på plats och kunna starta upp det kommersiella arbetet. Möjligheten att Tunstall lägger till vår lösning i sin portfölj är strategiskt mycket viktigt för oss då det ger oss en god förutsättning att utveckla den svenska marknaden.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår lösning och har i samband med de fösta installationerna på den norska marknaden, lanserat en ny mjukvara anpassad för integrationen mot Hepros lösning.

Då jag kommer att lämna min roll som vd för Medimi inom kort, vill jag passa på att tacka teamet, våra partners och kunder för allt hårt arbete och ett mycket gott samarbete under min tid på bolaget.

För mer information kontakta

Medimi AB (publ), VD Jan Andersson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0733-600196.

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund

Prenumerera

Snabbfakta

Medimi ser att den goda trenden från slutet av förra året håller i sig. Den påverkan bolaget såg av omikron i början av 2022, avtar alltmer och vi ser att vi återgår till en nästan normal marknadssituation på alla våra marknader. Detta innebär ett kontinuerligt ökat antal installerade maskiner och ett ökat intresse från nya kunder för vår lösning.
Twittra det här