• news.cision.com/
  • Medimi AB/
  • Medimi AB uppmärksammas i artikel om hur smart läkemedelshantering ökar patientsäkerheten och frigör betydande tid och resurser inom hemtjänsten

Medimi AB uppmärksammas i artikel om hur smart läkemedelshantering ökar patientsäkerheten och frigör betydande tid och resurser inom hemtjänsten

Report this content

Medimis lösning Medimi®Smart omnämns som en kraftfull och tidsbesparande teknologi i en digital artikel skriven av Danmarks största branschorganisation för IT- och telekomföretag, ”IT branschen”, publicerad 25 januari i år. Tid som med fördel kan användas för patientvårdnad.

 

I artikeln slås bland annat fast att antalet äldre i Danmark kommer att fördubblas fram till 2040 och om sju år kommer antalet medbrgare med kroniska sjukdomar även det ha dubblats jämfört mot dagens siffra. Det danska kommunförbundet (KL) bedömer att det om sju år kommer att saknas 16 000 personer inom vård och omsorg som en följd av den åldrande befolkningen.

En av lösningarna artikelförfattarna tar upp stavas smart läkemedelshantering. IT branschen bedömer att det skulle kunna frigöra tid motsvarande 700 heltidsanställda. Dagens manuella hantering medför stora brister och 60% av alla felrapporteringar inom hemsjukvården relateras till felmedicinering.

Medimi®Smart har i Aalborgs kommun i norra Danmark varit i drift sedan 2020 och har enligt artikeln en leveransprecision på 99,88% vilket är avsevärt högre än traditionell läkemedelshantering. I snitt sparar Medimis lösning en timmes arbete per brukare och vecka för vårdpersonalen, vilket enligt artikeln beräknas kunna frigöra fler än fem heltidsanställda, bara i Aalborg kommmun.

Avslutningsvis slås det fast att det finns en enorm potential för smart läkemedelshantering med hjälp av exempelvis Medimi®Smart på den danska marknaden, där full distribution bedöms kunna avlasta vård- och omsorgspersonal på ett betydande sätt.

Artikeln i sin helhet finns att läsa här: https://itb.dk/maerkesager/digital-sundhed/eksisterende-teknologi-kan-frigoere-2-000-medarbejdere-i-hjemmeplejen/

Kontaktperson
Medimi AB (publ), vd Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0737-77 72 33.

Om Medimi
Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockgarket och har sitt säte i Lund.

Prenumerera