• news.cision.com/
  • Medimi AB/
  • Sista dag i utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 5 i Medimi AB (publ) är imorgon, den 2 juni 2022

Sista dag i utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 5 i Medimi AB (publ) är imorgon, den 2 juni 2022

Report this content

Medimi AB (publ) (”Medimi” eller ”Bolaget”) emitterade under 2021 teckningsoptioner av serie TO 5. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 5 pågår från och med den 19 maj 2022 till och med den 2 juni 2022.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 2 juni 2022, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs aktiv teckning av aktier. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 2 juni 2022.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.medimiab.com.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 5

Utnyttjandeperiod: 19 maj 2022 – 2 juni 2022.

Teckningskurs: 0,18 SEK per aktie.

Emissionsvolym: 34 564 581 teckningsoptioner av serie TO 5.

Vid fullt utnyttjande nyemitteras 34 564 581 aktier som kan tillföra upp till cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner serie TO 5 var den 31 maj 2022.

Rådgivare

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare samt Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut till Medimi i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 5.

Medimi AB (publ), Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0737-777233

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lund

https://www.medimiab.com/