Styrelseordförande i Medimi lämnar sitt uppdrag

Report this content

 I egenskap av styrelseordföranden  meddelar jag idag att jag har beslutat att lämna mitt uppdrag som ordförande i Medimi AB. Anledningen är att det förekommer olika synpunkter bland styrelseledamöterna och mig, som ordföranden, om den framtida styrningen av bolaget.

Under dessa förutsättningar blir det svårt för mig att fullfölja mitt ansvar som ordförande och driva ett effektivt och värdeskapande styrelsearbete.

Jag vill tacka alla aktieägare för den tiden som jag har fått leda styrelsearbetet på Medimi. Jag vill också tacka det operativa teamet och önskar alla lycka till.

Sigrun Axelsson

Styrelseordförande, Medimi AB

För mer information kontakta

Medimi AB (publ), Sigrun Axelsson, Styrelseordförande, tel 0706 41 75 95.

Denna information är sådan information som Medimi AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2022.

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lund

https://www.medimiab.com/

Prenumerera

Dokument & länkar