Mettler-Toledo tar inspektionsteknik för pumpbara livsmedel till nästa generation

Mettler-Toledo förbättrar röntgeninspektion med röntgensystemet X38 i pumpbara livsmedels, genom att maximera föroreningskontrollen och minimera produktionsspillet.

Med X38 – det senaste röntgeninspektionssystemet från Mettler-Toledo Safeline – kan livsmedelstillverkare med pumpbara produktionslinjer dra fördel av hög detekteringskänslighet och förbättrad OEE (Overall Equipment Effectiveness).                          

X38 är en del av nästa generations avancerade, högteknologiska röntgenteknik från Mettler-Toledo Safeline. Det innovativa systemet, med en vertikal röntgenstråle för pumpbara livsmedelsprodukter, har en helt ny uppsättning av programvarualgoritmer som är särskilt utvecklade för rörledda produkter, såsom kött och fågel, frukt och grönsaker, mejeriprodukter, barnmat, sylt och konserverade livsmedel. Systemet ger optimal detekteringskapacitet – särskilt för föroreningar i form av benbitar, mineralsten, glasskärvor och metall – och öppnar utsorteringsventilen i exakt rätt ögonblick, så att den förorenade produkten avlägsnas med så lite spill som möjligt. Systemets robusta och inträngningssäkra design (med kapslingsklass IP69) lever upp till de strikta hygienkraven i pumpbara produktionslinjer, samtidigt som drifttiden förlängs och produktiviteten ökar.  

Pumpbara produktionslinjer har tidigare varit problematiska när det gäller rengöring, eftersom maskinerna är i direkt kontakt med produkten. Maskinerna måste vara utformade specifikt för tuff och regelbunden rengöring i krävande miljöer, så att biologisk, kemisk och fysisk kontaminering förhindras. Därför har X38 byggts i enlighet med EHEDG:s (European Hygienic Engineering and Design Group) principer, och har ett antal egenskaper och förbättringar som stöder de mest krävande rengöringsrutinerna. Systemets pneumatiska komponenter har fått ett eget, fullständigt tätt hölje som skyddar mot inträngning av vatten och kemikalier.  

Även systemets luftkonditionering har IP69-klassad kapsling, för att klara högtrycksrengöring vid höga temperaturer, som är normalt rengöringsförfarande i pumpbara produktionslinjer för livsmedel. X38-systemets hölje har sluttande ytor och rundade kanter, vilket främjar vattenavrinning och förenklar avtorkning efter rengöring, samtidigt som antalet bakteriefällor minskar. De här designförbättringarna innebär högre tillförlitlighet och färre oplanerade driftstopp, men effektiviserar även rengöringen så att planerade driftstopp blir kortare. Sammantaget leder det till förbättrad utrustningseffektivitet (OEE) och lägre total ägandekostnad (TCO). 

Systemet har ett antal designegenskaper som förenklar underhålls- och testprocesser för tillverkare som vill uppnå högre utrustningseffektivitet. Automatisk kalibrering av röntgeninställningarna är en unik funktion för X38. Konventionella röntgensystem för rör kalibreras vanligen genom att skicka en signal från detektorn när systemet är helt fritt från produkter. Detta är dock ofta en utmaning eftersom inspektionsutrustningen och röret nästan alltid innehåller produkter eller rester av produkter. X38-systemet har en automatisk funktion som förflyttar röntgengeneratorn och detektorn bort från röret (inspektionsfönstret), kalibrerar röntgenstrålen och återför enheterna till inspektionspunkten inom 20 sekunder. På så sätt slipper tillverkaren onödiga driftstopp för att rengöra röret inför kalibrering.  

Ett inmatningsrör med testdel kan väljas till, för möjlighet att utföra regelbunden testning. Man kan också lägga till en testfunktion bestående av en sfär som automatiskt transporteras genom röntgenstrålen medan produkten förflyttas. Det gör det möjligt att kontrollera detekteringskänsligheten utan att avbryta produktionen.  

”Med allt flera företag på den internationella marknaden, ökar konkurrensen. För att skydda lönsamheten och resultaten försöker tillverkarna hitta sätt att minska driftkostnaderna och nå ökad produktivitet i linjerna”, säger Niall McRory, Global Key Account Manager för Mettler-Toledo Safeline X-ray, apropå utvecklingen av det nya systemet.  

”Röntgeninspektionssystem med robust, klassledande design hjälper tillverkarna att nå målen, säkerställer optimal detekteringskänslighet och effektiviserar även de mest avancerade rengöringsrutinerna, vilket sammantaget gör produktionslinjerna mer effektiva. På så sätt kan tillverkarna bevara sin konkurrenskraft på en marknad med allt fler aktörer.” 

Röntgensystemet X38 kan enkelt integreras i produktionslinjer med flödeshastigheter på upp till 14 ton per timme, beroende på applikation och rördiameter. Systemet finns för rördiametrar om 2,5 tum, 3 tum eller 4 tum som standard, men kan på begäran modifieras för andra rörstorlekar i kundens befintliga linje.  

Förbättrade, integrerade anslutningssystem säkerställer att rören är rätt placerade innan röntgengeneratorn startar, för optimal operatörssäkerhet. Avancerade tillvalsfunktioner gör det möjligt att fjärrkonfigurera systemet för enkla produktomställningar, och att registrera och lagra inspektionsdata.  

Vi erbjuder en femårig generatorgaranti för alla röntgensystem av den senaste generationen, vilket förhindrar oplanerade stopp och merkostnader, och säkerställer att den dyraste systemkomponenten täcks när den köps som en del i ett heltäckande paket eller ett standardpaket för underhåll.  

För datahantering erbjuds programvarusystemet ProdX™ 2.0, som är utformat för användning i livsmedelslinjer liksom läkemedels- och kemikalieindustrin. Programpaketet för datahantering kopplar samman produktinspektionsutrustning för hela produktionslinjen till ett enda, enhetligt nätverk. 

För mer information om X38 röntgeninspektionssystem, besök: www.mt.com/xray-X38 

För frågor, vänligen kontakta:

Niels Olesen
'+45 4 327 08 31
niels.olesen@mt.com

METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens största tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, industri- och livsmedelstillämpningar.

Inom området produktinspektion finns Mettler-Toledo Garvens som är den ledande globala tillverkaren av checkvågar. Mettler-Toledo CI-Vision är ett ledande företag inom vision-lösningar för livsmedels- och läkemedelsindustrin. De bildar tillsammans med Safeline Metal Detection and X-ray inspection, CI-Vision och Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE), Mettler-Toledos avdelning för produktinspektion

Taggar:

Om oss

METTLER TOLEDO säljer vågar och vägningssystem samt analys- och processinstrument för tillverkningsindustri och laboratorier. Företaget är representerat i ca 100 länder och har tillverkning på 15 platser runt om i världen, bl a i Schweiz, Tyskland, England, USA, Kina och Norge.Koncernen, med huvudkontor i Schweiz, är noterat på New York Stock Exchange. Totalt har koncernen ca 16.000 anställda och omsatte 2018 for 2.9 miljarder USD. METTLER TOLEDO Norden är en marknads-, sälj- och serviceorganisation med huvudkontor i Stockholm, men har också kontor i Oslo och Köbenhamn. I Finland och Baltikum, så är METTLER TOLEDO representerat av återförsäljare. I Skandinavien har vi ca. 195 anställda med en årlig omsättning på ca.465 miljoner kr.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar