Nya guider hjälper tillverkare att uppnå sina mål inom produktinspektion

Mettler Toledos nya produktinspektionsguider innehåller konkreta tips som hjälper tillverkarna att etablera heltäckande rutiner för checkvägning, metalldetektering, kamerainspektion och röntgeninspektion. De kostnadsfria guiderna innehåller även allt du behöver veta om produktinspektionsutrustning.

Att öka produktkvaliteten utan att göra avkall på produktiviteten är den heliga graalen för många tillverkare. Nu finns lösningen på gåtan, och på många andra utmaningar, i våra fyra senaste produktinspektionsguider som nyligen har publicerats för nedladdning.

Varje guide innehåller den senaste informationen om en specifik inspektionsteknik: röntgeninspektion, metalldetektering, checkvägning och kamerainspektion. Guiderna beskriver hur tillverkare inom exempelvis livsmedels- och läkemedelsindustrierna kan utveckla ett effektivt inspektionsprogram för att detektera och eliminera kontamineringar, kontrollera förpackningsinnehållet samt förpackningars och märkningars felfrihet innan produkterna lämnar produktionsanläggningen.

Guiderna kan laddas ner kostnadsfritt, och förklarar de viktigaste egenskaperna och funktionerna hos varje teknik. De innehåller också information om de senaste innovationerna inom produktinspektion, och ger viktig vägledning för tillverkare som vill välja det perfekta systemet.

Överensstämmelse med globala kvalitetsnormer, lagstiftning och regler

I guiderna visar vi hur ett väl utformat produktinspektionsprogram kan hjälpa tillverkaren att nå efterlevnad med branschnormer och uppfylla återförsäljarnas kvalitetskrav. Du får också vägledning inom Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), Good Manufacturing Practice (GMP) och lokala vikt- och måttbestämmelser.

”Förväntningar om att produkterna ska vara felfria, kontamineringsfria och av högsta kvalitet sätter tillverkarna under konstant press”, säger Neil Giles, Marketing Communications Manager – Product Inspection Division, Mettler Toledo. ”Våra guider innehåller tips och rekommenderade metoder för hur du etablerar ett inspektionsprogram som uppfyller dina juridiska skyldigheter, säkrar produktsäkerheten och stärker varumärket utan att påverka företagets produktionshastighet och effektivitet.”

Råd från branschexperterna

Alla fyra guiderna – med diagram och bilder från verkliga produktionsscenarier – baseras på expertis och fackkunskaper från designexperter, konstruktörer och processledare.

”I guiderna förklarar vi allt som tillverkaren behöver veta för att kunna välja, installera och hantera produktinspektionssystem – guiderna bör finnas i bokhyllan hos varje livsmedelstillverkare eller läkemedelsföretag”, säger Neil Giles.

”Den som redan har ett inspektionssystem lär sig att förbättra sina rutiner, och den som är ny i branschen upptäcker att varje teknik rymmer mer än vad som är synligt med blotta ögat!”

Ladda ner all fyra PI-guiderna här.

För frågor, vänligen kontakta:

Peter Widgren
47 930 102 04
peter.widgren@mt.com

METTLER TOLEDO är en ledande global tillverkare av precisionsinstrument. Företaget är världens största tillverkare och marknadsförare av vägningsinstrument för användning inom laboratorie-, industri- och livsmedelstillämpningar.

Inom området produktinspektion finns Mettler-Toledo Garvens som är den ledande globala tillverkaren av checkvågar. Mettler-Toledo CI-Vision är ett ledande företag inom vision-lösningar för livsmedels- och läkemedelsindustrin. De bildar tillsammans med Safeline Metal Detection and X-ray inspection, CI-Vision och Pharmacontrol Electronic GmbH (PCE), Mettler-Toledos avdelning för produktinspektion

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

”I guiderna förklarar vi allt som tillverkaren behöver veta för att kunna välja, installera och hantera produktinspektionssystem – guiderna bör finnas i bokhyllan hos varje livsmedelstillverkare eller läkemedelsföretag”
Neil Giles