Dela

Kontakt

Länkar

Citat

Midsummer SLIM, som vanligtvis säljs integrerad i falsade plåttak, är vår populäraste produkt hittills i Sverige. Det ska bli väldigt roligt att utöka dess användningsområde och integrera den i en sandwichpanel för industri- och jordbrukssektorn. Det känns särskilt lovande att göra detta i Spanien som har den starkaste tillväxten inom solenergi i Europa, från 288 MW per år 2018 till hela 4,680 MW per år 2019.
Sven Lindström, VD, Midsummer
I och med den blomstrande solenergimarknaden i Spanien idag är vi stolta över att kunna erbjuda en smart lösning med Midsummers tunna och flexibla solpanel integrerad i vår sandwichpanel redan från fabriken. Kombinationen av vår sandwichpanel och Midsummers solpanel innebär en smidig och snabb installation för aktörer inom industrin och jordbruket som vill producera sin egen el på taket.
José Ramón Piqué, VD på Hiansa Panel
Detta är en prestigeorder för oss och vi är oerhört stolta över att UNSW väljer Midsummers maskin för att forska på nästa generations solceller. Det var på UNSW man tog solcellerna ur forskningslabbet och ut på marknaden och vi ser fram emot att upptäcka vad de kan åstadkomma med hjälp av Midsummer UNO.
Sven Lindström, VD, Midsummer
Vi är mycket imponerade av Midsummers teknologi och glada över att få använda Midsummer UNO i vår forskning. Möjligheten till automatiserade testserier och en skalbar tillverkningsprocess har varit viktiga faktorer för oss. Det faktum att solcellen tillverkas i en obruten vakuumkedja borgar dessutom för en enkel uppskalning till massproduktion med Midsummers tillverkningssystem.
Xiaojing Hao, docent, UNSW
Lokalen och placeringen är optimal för vårt syfte med fantastiskt klimat, optimal solinstrålning och omedelbar närhet till den högintressanta sydeuropeiska marknaden.
Sven Lindström, VD, Midsummer
Vi är mycket nöjda med det stora intresset för att delta i emissionen från såväl nya som befintliga aktieägare. Nettolikviden från den genomförda emissionen ger Midsummer de finansiella resurser som krävs för att skala upp produktionskapaciteten för att möta den starkt ökade efterfrågan på våra byggnadsintegrerade solpaneler och etablera oss på nya marknader.
Sven Lindström, VD, Midsummer
Vi är väldigt förväntansfulla inför detta projekt. Att kunna driva våra lastbilar via solel hade varit ett stort genombrott för lastbilsindustrin som arbetar hårt för att sänka sina koldioxidutsläpp.
Eric Falkgrim, Technology Leader in Vehicle Design, Scania R&D
Det känns mycket lovande att utvecklingsprojektets beräkningar visar på så goda möjligheter till faktiska bränslebesparingar. Vår typ av solceller är en förutsättning för att kunna driva utvecklingen åt det håll fordonsindustrin måste gå för att nå klimatmålen globalt.
Sven Lindström, VD, Midsummer
Det finns inget annat bolag i världen än Midsummer som kan tillverka så tekniskt avancerade och estetiskt häpnadsväckande solpaneler som WAVE, SLIM och BOLD. Det diskreta utseendet, tjockleken på endast två millimeter, böjbarheten och den enkla installationen placerar våra produkter i det absoluta toppskiktet av globalt tillgängliga solpaneler.
Jarno Montella, VD, Midsummer Italia
Midsummer har sedan starten vuxit till ett högteknologiskt spjutspetsföretag med en egen avancerad teknologi som producerar solceller med unika egenskaper. För att utnyttja vår fulla potential vrider vi därför om organisationen från att ha tyngdpunkten på att sälja avancerad tillverkningsutrustning för CIGS-solceller till att även omfatta storskalig tillverkning av solceller och solpaneler, och därmed ägande av hela kedjan från solcellsproduktion till färdiga osynliga solpaneler. Vi kommer alltså att fortsätta tillverka och sälja våra unika DUO-maskiner, då de är själva nyckeln till vår typ av solpaneler, men tillverkning och försäljning av solpaneler får nu ett växande utrymme.
Sven Lindström, VD, Midsummer
Vår unika säljfördel är sedan tidigare våra solpanelers utseende och vi strävar ständigt efter att våra kunder inte ska behöva kompromissa mellan elegans och effekt. Att de nu blir ännu mer visuellt osynliga och effektiva känns väldigt lovande. Vi tror och hoppas att detta kommer skapa ett ännu större intresse för våra produkter
Sven Lindström, VD, Midsummer
Vi jobbar ständigt med att utöka våra produkters användningsområden och det känns mäktigt att snart kunna erbjuda en så storslagen solpanel som Midsummer Magnum. Med sin förbättrade yttäckningsgrad kommer den att ge vår klart bästa effekt per kvadratmeter samt ha sitt naturliga applikationsområde på byggnader med stora ytor.
Sven Lindström, VD, Midsummer
Som börsnoterat bolag inom greentech är det extra viktigt att våra investerare känner sig trygga med att vi är ett hållbart företag i alla led. Hållbarhet för människa och miljö är något som ligger i Midsummers DNA och som vi jobbar aktivt med dagligen.
Sven Lindström, VD, Midsummer
För en medveten konsument av förnybar energi, oavsett om den är privat eller kommersiell, är det absolut nödvändigt att se till hela livscykeln, d v s produkternas totala klimatpåverkan inklusive materialåtgång, materialval, produktion, transporter, drift m m. Och naturligtvis att välja ett energislag med ett minimalt koldioxidavtryck. Här är Midsummers tunna solpaneler helt överlägsna, tack vare vår unika teknologi
Sven Lindström, VD, Midsummer
Vi har sedan årsskiftet inlett ett omfattande arbete med att vässa vår affärsplan och förtydliga vårt budskap. Nya Midsummer.se är en viktig del i detta arbete, och är utåt sett vårt digitala skyltfönster.
Helena Engelbrecht, Kommunikationschef, Midsummer
Att flytta upp vår handel till Premier är strategiskt viktigt i vår Europeiska expansion och underlättar ett institutionellt och internationellt ägande i Midsummer.
Sven Lindström, VD, Midsummer
Midsummer anser att solel ska produceras där den konsumeras. Nu är det dags att expandera från vår egna produktion i Järfälla med fler anläggningar i Europa.
Sven Lindström, VD, Midsummer
Att fortsätta som vanligt är ganska ovanligt i dessa tider men Midsummer är inget vanligt företag. I oroliga tider är det extra viktigt med trygghet. Vi finner trygghet i vår affärsidé, vårt teknologiska försprång och våra unika produkter. Vi har också stor vana av att driva bolag med osäkra intäktsströmmar, något som kan komma väl till pass när vi nu påverkas av yttre omständigheter som vi inte har kontroll över.
Sven Lindström, VD, Midsummer
Lanseringen av den här fabriken riktar in sig på behovet av integrerade solcellstak för kommersiella byggnader. Vi marknadsför takmaterial med integrerade solceller och Midsummers teknik passar perfekt för detta. Med denna teknik och produktion av flexibla solceller i Saransk räknar vi med att skala upp verksamheten för solcellstak i Ryssland och utomlands.
Dmitry Krakhin, VD på Solartek och tidigare VD på Nanotechnology and Nanomaterials Center of the Republic Mordovia
Midsummer är en dold juvel globalt sett inom solenergisektorn och en sällsynt kombination av avancerad teknologi, innovativ design och exceptionell kvalitet som spänner sig över hela produktutbudet, både tillverkningsutrustning och slutprodukt. Jag är otroligt glad över att bli en del av Midsummer och att få möjlighet att visa upp denna Svenska skatt för Europa och hela världen.
Jarno Montella
Det stora intresset för våra byggnadsintegrerade produkter visar på att solpaneler börjar bli ett byggnadsmaterial som alla andra, med självklara förväntningar på både utseende och prestanda.
Sven Lindström, VD, Midsummer