minPensions nya webbsida är här!

Report this content

Nu blir det ännu enklare för alla att se och förstå sin pension. Med vidareutvecklade och nya verktyg samt en ny grafisk profil tar minPension klivet in i framtidens pensionsinformation.

nya minPensionDet blir allt viktigare för individerna att ha koll på sin pension. Dagens pensionssystem förutsätter ett större engagemang och ansvar än tidigare. Sedan starten 2004 har mer än 3,4 miljoner individer registrerat sig på minPension . Vår vision är att alla ska få koll på sin pension oavsett ålder och kunskap.

Genom den nya webbsidan, som har utgått från forskning inom beteendeekonomi, vill vi bland annat nå ut bättre till den stora och viktiga målgruppen ”mitt i liven men inte så kunniga och intresserade av sin framtida pension”.

Det blir enklare att ta pensionsinformationen till sig

Under 2018 lanserade vi vår nya grafiska identitet som med sin lite lekfulla stil ska tilltala individer som hittills har tyckt att pensioner är svårt och tråkigt. Den nya identitetens färger och former har nu arbetats in i minPensions tjänster för att skapa ett ökat engagemang och ökad förståelse för pensionen.

I det nya gränssnittet har informationen blivit så lättillgänglig att man uppmuntras att lära sig mer samtidigt som de redan insattas behov tillgodoses. Här tar du dig från den enklaste pensionsprognosen, som ger besked om din totala pension från den första pensionsdagen och vidare, till mer detaljerad information om enskilda pensionsförsäkringar, artiklar med mera som svarar på användarnas frågor.

Utvecklingsarbetet med den nya webbsidan har pågått under ett par år. Intresserade användare har kunnat följa processen genom en så kallad betaversion som utvecklats parallellt med den ordinarie webbplatsen. De användarsynpunkter som har inkommit har omhändertagits och tillsammans med resultaten från olika kundundersökningar har de legat till grund för utformningen av nya minPension.

-  Vi har utgått från den forskning som under senare år har gjorts inom beteendeekonomi och därefter tillämpat en arbetsmetodik som gjort att all utveckling utgår från användarnas faktiska behov. Genom att systematiskt arbeta med användartester har vi fått en bättre förståelse för olika målgruppers behov och beteenden. Utifrån dessa kunskaper har vi utformat tjänsterna på webbplatsen så att de ökar begripligheten, säger Patrik Malmquist, utvecklingschef på minPension.

När den nya webbsidan nu sjösatts fortsätter det intensiva arbetet med att vidareutveckla och skapa nya tjänster på minPension. Information om detta publiceras löpande på blogg.minpension.se.


För kommentarer och mer information, kontakta

Johan Hellman, vice vd, 08-522 785 47 alternativt 072-518 85 47
Maria Eklund, pressansvarig, 08-522 785 42 alternativt 070-555 83 80
 

Pressrum: https://www.minpension.se/press
Presstjänsten i sociala medier: https://www.facebook.com/minpension och https://www.twitter.com/minpension
Kontorsväxel: 08-522 785 40
Postadress: Min Pension i Sverige AB, Box 24043, 104 50 STOCKHOLM
Besöksadress: Karlavägen 108, plan 6 i Stockholm

Om minPension

På minPension får du som har tjänat in till pension i Sverige individuell, enkel och samlad pensionsinformation. Tjänsten är ett oberoende samarbete mellan staten och pensionsbolagen och ett dotterbolag till Svensk Försäkring, försäkringsbolagens branschorganisation i Sverige.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Under 2018 byter minPension färg och form. Från att ha varit en vit, strikt webbsida med blåvit logga blir minPension istället färgstark och lekfull. Även om förändringens vind nu blåser, kan du känna dig trygg: tjänsten är densamma som tidigare. minPension är fortfarande samma oberoende tjänst och drivs i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Vårt mål är som alltid att ge dig överskådlig och enkel pensionsinformation - så enkel att du vill veta mer!
Twittra det här

Citat

Vi har utgått från den forskning som under senare år har gjorts inom beteendeekonomi och därefter tillämpat en arbetsmetodik som gjort att all utveckling utgår från användarnas faktiska behov. Genom att systematiskt arbeta med användartester har vi fått en bättre förståelse för olika målgruppers behov och beteenden. Utifrån dessa kunskaper har vi utformat tjänsterna på webbplatsen så att de ökar begripligheten.
Patrik Malmquist, utvecklingschef minPension