Citat

- Vi hoppas att kampanjen ska väcka nyfikenhet och skapa förståelse för att valen vi gör under arbetslivet påverkar den pension vi får i framtiden
Kristina Kamp, pensionsekonom på minPension
Samarbetet syftar till att göra det lätt för bolagen att göra rätt och att minska deras administrativa arbete. Vi har haft ett mycket bra samarbete med Konsumenternas Försäkringsbyrå under flera år. Vi hoppas att det fördjupade samarbetet både ska öka kvaliteten i underlagen till pensionssparare och sänka kostnaderna för alla inblandade parter.
Anders Lundström, vd minPension
Samarbetet kommer att bli ett rejält lyft för alla involverade. Sveriges konsumenter kommer att få en bättre helhetsbild av sitt pensionssparande och pensionsuttag. Branschen kommer att få effektivare administration eftersom bolagen till skillnad från i dag bara kommer att behöva rapportera till ett ställe. Vi bedömer också att personalresurser kan frigöras när informationsinhämtningen blir automatiserad, tid som vi gärna lägger på utvecklingsarbete.
Anna-Karin Baltzari-Danfors, vd Konsumenternas Försäkringsbyrå
Vi ser ett fortsatt starkt intresse för pension samtidigt som vi har lyckats väl med de genomförda förändringarna av vår kanalstrategi som bättre fångar upp användaren när intresset för den egna pensionen uppstår
Anders Lundström, vd
Vi har utgått från den forskning som under senare år har gjorts inom beteendeekonomi och därefter tillämpat en arbetsmetodik som gjort att all utveckling utgår från användarnas faktiska behov. Genom att systematiskt arbeta med användartester har vi fått en bättre förståelse för olika målgruppers behov och beteenden. Utifrån dessa kunskaper har vi utformat tjänsterna på webbplatsen så att de ökar begripligheten.
Patrik Malmquist, utvecklingschef minPension
Det är mycket glädjande att fler hittar till Minpension eftersom vi arbetar för att nå ut ännu bättre till personer som befinner sig mitt i livet och som inte är så kunniga och intresserade av sin framtida pension
Johan Hellman, vice vd Minpension
Flera stora tjänstepensionsavtal har ändrat villkoren de senaste åren. Det har fått stor betydelse framför allt för de som är i 30-årsåldern. Kanske har det fått dem extra intresserade av att se över resten av sin pension
Kristina Kamp, pensionsekonom Minpension
Även om lönen är densamma så ser vi att den som är född i ett annat land riskerar att få lägre pension än den som är född i Sverige. En del kan ha en pension i andra länder som väl kompenserar för detta, men andra har inte samma förutsättningar
Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension.se
Fler borde logga in på Minpension.se och ta reda på hur stor den framtida svenska pensionen kan bli.
Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension.se
Vi är mycket hedrade och glada över att ha vunnit årets Guldkant. Enbart att få höra den fina motiveringen till nomineringen kändes som en vinst
Anders Lundström, vd
Med hjälp av modern teknik ska vi fortsätta skapa enkel och engagerande pensionsinformation, tillgänglig i flera kanaler, för att nå så många som möjligt
Anders Lundström, vd
- Kul att även yngre insett att tjänstepension är en bra förmån. Jag tror det är viktigt att vi alla hjälps åt att berätta att den här förmånen är en viktig pusselbit i den framtida pensionen, inte minst om du är ung.
Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension.se
- En av de viktigaste sakerna att tänka på för en bra pension är att jobba på en arbetsplats som erbjuder tjänstepension.
Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum
Mycket hedrande att få Svenska Försäkringsföreningens årliga pris, men det är många som står bakom Minpension.se
Anders Lundström
Att göra en pensionsprognos väcker nyfikenhet att ta reda på mer och då stärks självförtroendet
Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension.se