Nu hittar 30-åringarna till Minpension

Första halvåret 2017 har Minpension fått drygt 185 000 nya användare. Fyra av tio är under 40 år. Andelen yngre, under 30 år, ökar mest. 

Även juli månad lockade många nya användare och i höst räknar vi med att tre miljoner har registrerat sig för att få koll på sin pension.

En titt på statistiken över de första sex månaderna 2017 visar att allt fler hittar till Minpension.  De senaste åren har antalet nyregistrerade användare legat kring 280 000 personer. I år ligger prognosen på drygt 300 000 nya användare för helåret 2017.

-      Det är mycket glädjande att fler hittar till Minpension eftersom vi arbetar för att nå ut ännu bättre till personer som befinner sig mitt i livet och som inte är så kunniga och intresserade av sin framtida pension, säger Johan Hellman, vice vd på Minpension.

Allt fler yngre vill ha koll på sin pension. Av de nykomna användarna är 40 procent yngre än 40 år. I åldersspannet 30-40 återfinns de flesta. Drygt var femte nytillkommen användare finns i den åldersgruppen. Även bland de ännu yngre, de mellan 20 och 30 år, märks ett ökat intresse. Jämfört med förra årets siffror så är det i år 20 procent fler 20-30-åringar som loggat in för första gången på Minpension.

-      Flera stora tjänstepensionsavtal har ändrat villkoren de senaste åren. Det har fått stor betydelse framför allt för de som är i 30-årsåldern. Kanske har det fått dem extra intresserade av att se över resten av sin pension, tror Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension. 

Den som jobbar statligt har fått ett nytt avtal där det finns en skarp åldersgräns för hur villkoren fungerar. Är du född före 1988 gäller andra regler än om du är född 1988 och senare. För kommun- och landstingsanställd är det 1986 som är brytåret.  I båda dessa avtal har den lägsta åldern för att vara berättigad till tjänstepensionsinbetalningar tagits bort. För privatanställda tjänstemän är brytåret 1979 och åldersgränsen för tjänstepensionsinbetalningar 25 år.

-      Sedan pratas det ju rätt mycket om pensioner och om att de unga kan behöva jobba  längre upp i åren för att få en pension som liknar tidigare generationers, säger Kristina Kamp.

Av de yngre än det en övervikt av män som har loggat in på Minpension men i de äldre åldersgrupperna, de som fyllt 50 år, är det en övervikt av kvinnor. Den totala fördelningen är 48 procent kvinnor och 52 procent män bland de nytillkomna användarna. Av alla drygt 2,9 miljoner användare är fördelningen kvinnor-män ungefär densamma. 

För kommentarer och mer information, kontakta

Maria Eklund, kommunikatör och pressansvarig, 08-522 785 42 eller 070-555 83 80
Kristina Kamp, pensionsekonom, 08-522 785 41 eller 070-560 36 92

Pressrum: https://www.minpension.se/press
Presstjänsten i sociala medier: https://www.facebook.com/minpension och https://www.twitter.com/minpension
Kontorsväxel: 08-522 785 40
Postadress: Min Pension i Sverige AB, Box 24043, 104 50 STOCKHOLM
Besöksadress: Karlavägen 108, plan 6 i Stockholm

Om Minpension.se

Minpension.se är en kostnadsfri och oberoende pensionsportal som sammanställer och visar hela din pension, det vill säga din allmänna pension från staten, tjänstepensionen som dina arbetsgivare har betalat för din räkning samt ditt eget eventuella privata pensionssparande. Dessutom kan du göra en pensionsprognos med hjälp av vår räknesnurra. I prognosverktyget kan du göra antaganden och se hur olika livsval påverkar din framtida pension. 

Minpension.se är ett unikt samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Idag är de drygt 30 största pensionsbolagen med i samarbetet och levererar uppgifter till portalen. Därför kan nio användare av tio se hela sin pension på Minpension.se. Du kan också ta del av dina uppgifter på Minpension.se när du är inloggad på följande pensionsaktörers internetkontor: AMF, Alecta, SPV, KPA, Handelsbanken, Swedbank, Skandiabanken, SPP, Länsförsäkringar och Pensionsmyndigheten.

Det är enkelt att registrera sig. För att vi säkert ska veta vem du är behöver du legitimera dig med hjälp av mobilt BankID, BankID eller e-legitimaion. När du har läst och godkänt portalens användarvillkor hämtar och sammanställer vi dina uppgifter från alla anslutna pensionsaktörer. Vår kundtjänst hjälper gärna till om du har frågor.Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är mycket glädjande att fler hittar till Minpension eftersom vi arbetar för att nå ut ännu bättre till personer som befinner sig mitt i livet och som inte är så kunniga och intresserade av sin framtida pension
Johan Hellman, vice vd Minpension
Flera stora tjänstepensionsavtal har ändrat villkoren de senaste åren. Det har fått stor betydelse framför allt för de som är i 30-årsåldern. Kanske har det fått dem extra intresserade av att se över resten av sin pension
Kristina Kamp, pensionsekonom Minpension