Dela

Citat

I boken ”Ge pensionen växtkraft” varvas pensionsfakta med ett och annat odlingstips och recept och berättelser om hur pensionstankarna går hos företagaren, småbarnspappan med flera
Kristina Kamp, pensionsekonom
Jag vill sänka tröskeln så att även de som inte är så kunniga om sin pension ska hitta till minPension och få hjälp
Dan Adolphson Björck, pensionsekonom
Dan Adolphson Björck blir en nyckelperson med sin gedigna erfarenhet och kunnande om såväl pension som hur man skapar engagemang för pension
Anders Lundström, vd minPension
Det är ingen större skillnad på svaren om vi bryter ner dem på kön, inkomst eller avtalsområde eller var i landet du bor. Det går med andra ord inte att peka ut en grupp som en typisk jobbonär utan intresset är jämnt fördelat.
Ivar Wahlstein, forskningsassistent vid Jönköping University
- Jag har arbetat i flertal roller inom tjänstepensionsområdet, senast som verksamhetsutvecklare på AMF och tidigare på Folksam. Med mina kunskaper inom pensionssparande hoppas jag kunna bidra med att fortsätta förenkla och förbättra minPensions tjänster för den breda allmänheten.  Jag ser fram emot att öka det allmänna intresset för pensionssparande
Ann-Sofie Fredman
- Att sätta kunden i fokus är min ledstjärna, och jag tycker att minPension delar min uppfattning. Jag ser fram emot att tillsammans med mina nya kollegor fortsätta skapandet av den naturliga samlingsplatsen för hela Sveriges pension
Arezou Taghizadeh
Vi är mycket glada över att vi har lyckats rekrytera Sara och Mikael till minPension. De utgör en efterlängtad förstärkning både när det gäller erfarenhet och kompetens i våra ansträngningar att göra pension begripligt för minPensions 4,6 miljoner användare
Anders Lundström, vd
Vi är mycket stolta över utmärkelsen för Uttagsplaneraren. Det nära statliga och privata samarbetet, där utgångspunkten varit pensionsspararnas behov, har varit oerhört framgångsrikt och skapat förutsättningar för projektet. Uttagsplaneraren är resultatet av drygt hundratalet branschrepresentanters arbete under flera års tid.
Anders Lundström, vd
För 80-talisterna är skillnaden mellan kvinnor och män en procentenhet medan den är omkring tre procent för personer födda på 60-talet och 70-talet. För 50-talisterna som just nu gått i pension är skillnaden fem procentenheter
Kristina Kamp, pensionsekonom
Även om kompensationsgraden kan förväntas vara ungefär densamma i olika regioner skiljer sig den faktiska utbetalningen. Skillnaden är stor mellan olika regioner. Lönenivån spelar stor roll. Lägst förväntad pension har kvinnor på Gotland, högst har män i Stockholm
Kristina Kamp, pensionsekonom
- Vi hoppas att kampanjen ska väcka nyfikenhet och skapa förståelse för att valen vi gör under arbetslivet påverkar den pension vi får i framtiden
Kristina Kamp, pensionsekonom på minPension
Samarbetet syftar till att göra det lätt för bolagen att göra rätt och att minska deras administrativa arbete. Vi har haft ett mycket bra samarbete med Konsumenternas Försäkringsbyrå under flera år. Vi hoppas att det fördjupade samarbetet både ska öka kvaliteten i underlagen till pensionssparare och sänka kostnaderna för alla inblandade parter.
Anders Lundström, vd minPension
Samarbetet kommer att bli ett rejält lyft för alla involverade. Sveriges konsumenter kommer att få en bättre helhetsbild av sitt pensionssparande och pensionsuttag. Branschen kommer att få effektivare administration eftersom bolagen till skillnad från i dag bara kommer att behöva rapportera till ett ställe. Vi bedömer också att personalresurser kan frigöras när informationsinhämtningen blir automatiserad, tid som vi gärna lägger på utvecklingsarbete.
Anna-Karin Baltzari-Danfors, vd Konsumenternas Försäkringsbyrå
Vi ser ett fortsatt starkt intresse för pension samtidigt som vi har lyckats väl med de genomförda förändringarna av vår kanalstrategi som bättre fångar upp användaren när intresset för den egna pensionen uppstår
Anders Lundström, vd
Vi har utgått från den forskning som under senare år har gjorts inom beteendeekonomi och därefter tillämpat en arbetsmetodik som gjort att all utveckling utgår från användarnas faktiska behov. Genom att systematiskt arbeta med användartester har vi fått en bättre förståelse för olika målgruppers behov och beteenden. Utifrån dessa kunskaper har vi utformat tjänsterna på webbplatsen så att de ökar begripligheten.
Patrik Malmquist, utvecklingschef minPension
Det är mycket glädjande att fler hittar till Minpension eftersom vi arbetar för att nå ut ännu bättre till personer som befinner sig mitt i livet och som inte är så kunniga och intresserade av sin framtida pension
Johan Hellman, vice vd Minpension
Flera stora tjänstepensionsavtal har ändrat villkoren de senaste åren. Det har fått stor betydelse framför allt för de som är i 30-årsåldern. Kanske har det fått dem extra intresserade av att se över resten av sin pension
Kristina Kamp, pensionsekonom Minpension
Även om lönen är densamma så ser vi att den som är född i ett annat land riskerar att få lägre pension än den som är född i Sverige. En del kan ha en pension i andra länder som väl kompenserar för detta, men andra har inte samma förutsättningar
Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension.se
Fler borde logga in på Minpension.se och ta reda på hur stor den framtida svenska pensionen kan bli.
Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension.se
Vi är mycket hedrade och glada över att ha vunnit årets Guldkant. Enbart att få höra den fina motiveringen till nomineringen kändes som en vinst
Anders Lundström, vd
Med hjälp av modern teknik ska vi fortsätta skapa enkel och engagerande pensionsinformation, tillgänglig i flera kanaler, för att nå så många som möjligt
Anders Lundström, vd
- Kul att även yngre insett att tjänstepension är en bra förmån. Jag tror det är viktigt att vi alla hjälps åt att berätta att den här förmånen är en viktig pusselbit i den framtida pensionen, inte minst om du är ung.
Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension.se
- En av de viktigaste sakerna att tänka på för en bra pension är att jobba på en arbetsplats som erbjuder tjänstepension.
Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum
Mycket hedrande att få Svenska Försäkringsföreningens årliga pris, men det är många som står bakom Minpension.se
Anders Lundström
Att göra en pensionsprognos väcker nyfikenhet att ta reda på mer och då stärks självförtroendet
Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension.se
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp