Ny undersökning visar att prognos på Minpension.se ger självförtroende

En färsk TNS-Sifo undersökning visar att den som har gjort en pensionsprognos på Minpension.se upplever sig ha bättre pensionskoll än andra.

Att göra en egen pensionsprognos ger ökat självförtroende i pensionsfrågor, det visar en undersökning som TNS-Sifo genomförde på uppdrag av Min Pension i mars 2016. Bland dem som hade gjort en prognos ansåg sig 65 procent ha bra koll på sin pension, motsvarande siffra för dem som inte hade gjort en prognos var 37 procent.

-      Jag är inte förvånad över resultatet. Att göra en pensionsprognos väcker nyfikenhet att ta reda på mer och då stärks självförtroendet, säger Kristina Kamp som är pensionsekonom på Minpension.se.

Undersökningen visar också att individer med låg utbildningsnivå har sämre uppfattning om den framtida pensionens storlek. Samma grupp utmärker sig också med att i liten utsträckning ha gjort en egen pensionsprognos på Minpension.se. Sämst koll hade gruppen med grundskola som högsta utbildningsnivå. Bland dessa svarade 35 procent att de inte visste hur deras pension skulle bli. Motsvarande siffra för högskoleutbildade var 5 procent.

Grupperna med egenföretagare och LO-anslutna är de som har lägst förväntningar på hur stor den egna pensionen blir jämfört med andras. De båda grupperna tror att de som går i pension idag får upp till 70 procent av sin slutlön i pension men förmodar att de själva ska hamna runt 40 procent.

-      Vi jobbar för att fler i dessa grupper ska våga se över sin pension. Många av dem som inte har gjort en prognos oroar sig ofta i onödan för en låg pension. När vi granskar statistiken ser vi tvärtom att individer med låga inkomster får en relativt bra pension i förhållande till sin slutlön, säger Kristina Kamp.

Idag har drygt 2,6 miljoner individer gjort en prognos på Minpension.se.

-      Fram till för något år sedan lockade pensionsportalen främst tjänstemän, men nu syns ett trendbrott och allt fler i de kommunala- och LO-grupperna visar intresse för sin pension. Om vi gör samma undersökning om några år hoppas jag därför att självförtroendet i pensionsfrågor generellt är högre, säger Kristina Kamp. 

För kommentarer och mer information, kontakta

Kristina Kamp, pensionsekonom på Min Pension, 08-522 785 41 eller 070-560 36 92

Maria Eklund, kommunikationsansvarg på Min Pension, 08-522 785 42 eller 070-555 83 80

Om Minpension.se

Minpension.se ger begriplig, individuell och samlad pensionsinformation av hög kvalitet till alla som tjänar in till pension i Sverige. Webbplatsen är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen och är ett dotterbolag till Svensk Försäkring, försäkringsbolagens branschorganisation i Sverige. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att göra en pensionsprognos väcker nyfikenhet att ta reda på mer och då stärks självförtroendet
Kristina Kamp, pensionsekonom på Minpension.se