Stakningsteknik påverkar prestation och skaderisk

Report this content

I en färsk forskningsstudie vid Mittuniversitetet kring längdskidor i stående åkning och i sit-ski konstateras att olika stakningstekniker och sittpositioner blir avgörande för såväl prestation som för skaderisk. I helgen avslutades Paralympics och forskningen kan komma att ligga till grund för utvecklingen av klassificeringssystemen inom parasport.

– Vi vill öka förståelsen för vilken betydelse olika sittpositioner och stakningstekniker har för utövaren. Det vi ser är att man kan öka sin prestation genom att använda så stor muskelmassa som möjligt i kroppen, men att man också samtidigt bör vara medveten om risken för överbelastningsskador, säger Marie Lund Ohlsson, doktor i hälsovetenskap.

Marie Lund Ohlsson har nyss disputerat i Hälsovetenskap vid Mittuniversitetet med avhandlingstiteln ”Double-Poling in Cross-Country Skiing – Biomechanical and Physiological Analysis of Sitting and Standing positions”. I studien har utövarna testats på Nationellt vintersportcentrum där fysiologiska och biomekaniska mätningar har genomförts. I efterhand har materialet bearbetats genom så kallad inversdynamisk muskuloskeletär simuleringsteknik, för att ta reda på belastningar i muskler och leder.

– Resultaten visar att en sittposition som skapar stor framåtböjning av ryggen ökar belastningen i ländryggen. Om man däremot använder ett högt armmuskelarbete ökar istället belastningen i axelleden. Forskningen är betydelsefull också för alla som vanligtvis använder rullstol eftersom vi vet att längdskidåkning i sit-ski är ett bra komplement för konditionsträning eftersom ger en mer skonsam belastning i axlarna, säger Marie Lund Ohlsson.

Mittuniversitetet genomför flera forskningsprojekt med koppling till parasport och regionen som sådan bär en tydlig prägel av satsningar på vinter-parasporter. Inom de närmaste åren kommer många internationella tävlingar genomföras här.

– Forskningen kommer att kunna ligga till grund för utveckling av klassificeringssystemen inom parasport som används för att skapa rättvisa tävlingar. Klassificering ska dela in idrottarna i grupper beroende på hur deras funktionsnedsättning påverkar prestationen inom den aktuella idrotten, säger Marie Lund Ohlsson.

Projektet har delfinansierats av Stiftelsen Promobilia och Rolf & Gunilla Enströms stiftelse. Utveckling och konstruktion av nya sit-skis har genomförts i samarbete med Able-way AB samt Nordenmark Adventure AB.

Kontaktperson:
Marie Lund Ohlsson, doktor i hälsovetenskap, marie.ohlsson@miun.se, 072-581 89 47

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Taggar:

Media

Media