Ändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ)

Report this content

Under juni 2020 har det registrerade antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (OMX: MOB) (“Moberg Pharma” eller “Bolaget”) ökat i och med konvertering av konvertibler utfärdade i enlighet med det finansieringsavtal som Bolaget och Nice & Green S.A. ingick den 23 mars 2020.

Antalet aktier och röster i Bolaget har ökat med anledning av styrelsens beslut att godkänna begäran från Nice & Green S.A. att konvertera ett antal konvertibler till totalt 34 430 stamaktier i Bolaget i enlighet med villkoren i ovan nämnda finansieringsavtal.Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår det totala antalet aktier i Moberg Pharma till 19 257 940. Samtliga aktier är stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 19 257 940. Vid tidpunkten för detta pressmeddelande innehar Bolaget 554 746 egna stamaktier.

Denna information
Informationen ovan är sådan som offentliggjorts enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2020 klockan 08:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 070 - 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076 - 805 82 88, e-post: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med nyligen avslutade fas 3-studier av fler än 800 patienter. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Taggar: