Förändring i ledningsgruppen i Moberg Pharma

Report this content

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) genomför förändringar i ledningsgruppen där Mark Beveridge, VP Finance, återupptar ansvaret för finansfunktionen och ersätter Sarah Hellerfelt som frånträder tjänsten som CFO i bolaget.

Mark Beveridge är auktoriserad revisor och har arbetat på Moberg Pharma sedan 2015, och var dessförinnan senior rådgivare till bolaget inom redovisning och affärssystem. Som Vice President Finance har han en viktig roll inom Mobergs finans- och transaktionsteam. Mark bidrar med djup kompetens inom affärssystem och finansiell styrning samt erfarenhet från bokföring, revision och rådgivning.

Jag ser fram emot det fortsätta samarbetet med Mark Beveridge. Jag vill också tacka Sarah Hellerfelt för hennes insatser för bolaget under de senaste åren och önskar henne all lycka framöver.” säger Anna Ljung, VD för Moberg Pharma AB.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, telefon: 0707 66 60 30, e-mail: anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, Vice President Finance, telefon: 08-522 307 00, e-mail: mark.beveridge@mobergpharma.se

Denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 18 oktober 2019 klockan 16:00 CET genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med förväntade fas 3-data från studier av fler än 800 patienter mot slutet av 2019 i Nordamerika respektive under första halvåret 2020 i Europa. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Taggar:

Prenumerera

Citat

Jag ser fram emot det fortsätta samarbetet med Mark Beveridge. Jag vill också tacka Sarah Hellerfelt för hennes insatser för bolaget under de senaste åren och önskar henne all lycka framöver.
Anna Ljung, VD för Moberg Pharma AB