Föreslagna ledningsförändringar i Moberg Pharma

Report this content

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) kommer efter avyttringen av bolagets OTC-verksamhet att arbeta i en ny, mindre organisation och avser att förnya ledarskapet utifrån de nya förutsättningarna. Styrelse och valberedning har därför föreslagit att utse Anna Ljung till ny VD för Moberg Pharma medan nuvarande VD Peter Wolpert övergår till en roll som arbetande styrelseordförande för bolaget. Samtidigt utformas en ny, mindre ledningsgrupp utifrån bolagets nya verksamhetsinriktning. Organisationsförändringarna är villkorade av beslut från årsstämman samt den vid årsstämman valda styrelsen.

Moberg Pharmas avyttring av OTC-verksamheten den 29 mars 2019 innebär en väsentlig förändring för bolaget, både vad gäller strategisk inriktning och organisation. Omkring hälften av den tidigare personalstyrkan arbetar framöver utifrån ett tydligt fokus på utveckling och kommersialisering av läkemedelsprojektet MOB-015, medan övriga övergått till de nya ägarna. De nya förutsättningarna skapar en naturlig tidpunkt för ett förändrat ledarskap där en ny, mindre ledningsgrupp har utformats för de utmaningar som väntar.

Enligt ett förslag från styrelse och valberedning utses Anna Ljung till ny VD för Moberg Pharma medan nuvarande VD Peter Wolpert övergår till en roll som arbetande styrelseordförande för bolaget. Den nya ledningsgruppen föreslås vidare bestå av fyra personer; Anna Ljung (VD), Torbjörn Wärnheim (vice VD och Forsknings & Utvecklingschef), Sarah Hellerfelt (CFO) och Annica Magnusson (Senior Director Regulatory Affairs). Dessutom har bolaget knutit till sig Dr Amir Tavakkol som Senior Advisor R&D med unik erfarenhet från utveckling och registrering av nagelsvampsläkemedel i USA.

Jag ser fram emot möjligheten att övergå till en friare roll som arbetande styrelseordförande samtidigt som jag kvarstår nära den nya ledningen. Efter 13 intensiva år som VD för Moberg Pharma känns det viktigt för mig att kunna tillbringa mer tid med familjen samtidigt som jag kan fortsätta bidra på ett värdefullt sätt till den nya verksamheten utifrån bolagets nya behov," säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB.

Organisationsförändringarna väntas träda i kraft den 16 maj, 2019 och är villkorade av ett beslut från den tillträdande styrelsen, vilken väljs vid årsstämman den 15 maj 2019 utifrån valberedningens förslag, se separat pressmeddelande. Den nya ledningen av bolaget och verksamheten föreslås utformas enligt nedan:

  •  Nuvarande VD Peter Wolpert föreslås utses till arbetande styrelseordförande med fokus på kommersialiseringen i USA, övrig affärsutveckling och vidareutveckling av investerarrelationer samtidigt som han kvarstår nära den nya ledningen.
  •  Nuvarande CFO Anna Ljung föreslås till ny VD för Moberg Pharma. Anna Ljung har varit en drivande kraft i bolagets resa sedan hon tillträdde rollen som finanschef i Moberg Pharma när bolaget grundades 2006. Anna Ljung har mer än 15 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin och har tidigare arbetat som CFO i Athera Biotechnologies AB och Lipopeptide AB samt som oberoende konsult inom teknologilicensiering. 
  •  Torbjörn Wärnheim föreslås till vice VD och Forsknings & Utvecklingschef (Senior Vice President R&D). Torbjörn Wärnheim har varit anställd i bolaget sedan 2014 och har sedan tidigare en nyckelroll i organisationen som chef för farmaceutisk utveckling och innovationer.
  •  Nuvarande finanschef Sarah Hellerfelt föreslås till ny CFO. Sarah Hellerfelt har varit anställd sedan 2017 och har sedan tidigare en nyckelroll i bolagets finansfunktion. Nuvarande VP Finance Mark Beveridge, lämnar ledningsgruppen, men kvarstår som konsult till bolaget i finansiella frågor.
  •  Dr Amir Tavakkol knyts till bolaget som Senior Advisor R&D med unik erfarenhet från utveckling och registrering av nagelsvampsläkemedel i USA. Dr Tavakkol har under de senaste 20 åren samlat en unik erfarenhet från utveckling och registrering av nagelsvampsläkemedel i USA genom ledande FoU-befattningar på bolag som Novartis, Schering-Plough, Topica Pharmaceuticals och Viamet. Han har bland annat bidragit till utveckling och registrering av preparat som Lamisil, Kerydin, Luzu och VT-1161. Dr Shaw Sooroshian lämnar ledningsgruppen och rollen som Chief Medical Officer i Moberg Pharma, men kvarstår under en tid som konsult till bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070-735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2019 klockan 16:00 CET genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med förväntade fas 3-data från studier av +800 patienter mot slutet av 2019 i Nordamerika respektive under första halvåret 2020 i Europa. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Taggar:

Prenumerera

Citat

Jag ser fram emot möjligheten att övergå till en friare roll som arbetande styrelseordförande samtidigt som jag kvarstår nära den nya ledningen. Efter 13 intensiva år som VD för Moberg Pharma känns det viktigt för mig att kunna tillbringa mer tid med familjen samtidigt som jag kan fortsätta bidra på ett värdefullt sätt till den nya verksamheten utifrån bolagets nya behov
Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB