Moberg Pharma avyttrar Fiber Choice för 6,7 MUSD

Report this content

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har ingått ett avtal med Caret Pharma LLC. för att avyttra varumärket Fiber Choice®. Köpeskillingen uppgår till 6,7 MUSD plus lagervärdet vid tillträdesdagen och medför en reavinst om cirka 1,6 MUSD. Affären bidrar till att renodla produktportföljen, frigör resurser och möjliggör ökat fokus på bolagets större varumärken. 

Fibertillskottet Fiber Choice® ingick tillsammans med PediaCare®, New Skin® och Dermoplast® i en varumärkesportfölj som förvärvades från Prestige Brands under 2016. Syftet var då att förvärva New Skin® och Dermoplast®, två för Moberg Pharma strategiskt viktiga varumärken inom bolagets inriktning på utvärtes hudläkemedel.

Genom avyttringen frigörs resurser för att främja tillväxten för bolagets större varumärken. Under hösten 2016 avyttrades varumärket PediaCare®, nu följt av Fiber Choice®. Transaktionen inbringar en reavinst om cirka 1,6 MUSD och under perioden 7 juli 2016 till 30 juni 2017 har Fiber Choice® bidragit till Moberg Pharmas omsättning med 7,1 MUSD inklusive nerlagda produktvarianter.

Transaktionen förväntas slutföras inom cirka en månad.

“Genom att renodla produktportföljen frigör vi resurser som främjar tillväxten för våra större varumärken. Vi har nu framgångsrikt avyttrat bägge de icke-strategiska varumärkena som ingick i förvärvet från Prestige Brands, samtidigt som de strategiska varumärkena från förvärvet utvecklas väl", säger Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma.

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den kontaktperson som anges ovan, kl. 08:00 (CET) den 21 augusti 2017.  

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se 

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Dermoplast®, New Skin®, Domeboro® och Fiber Choice®. Kerasal Nail® (Emtrix® Zanmira® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Taggar:

Prenumerera

Citat

Genom att renodla produktportföljen frigör vi resurser som främjar tillväxten för våra större varumärken. Vi har nu framgångsrikt avyttrat bägge de icke-strategiska varumärkena som ingick i förvärvet från Prestige Brands, samtidigt som de strategiska varumärkena från förvärvet utvecklas väl
Peter Wolpert, VD Moberg Pharma