Moberg Pharma ingår exklusivt avtal för Emtrix® i Mellanöstern och Afrika

Report this content

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har ingått ett exklusivt avtal med Mundipharma avseende försäljning av Emtrix® i Mellanöstern och Afrika, med start under 2019.

Moberg Pharma har ingått ett exklusivt avtal med Mundipharma avseende distributionen av Emtrix®, Mobergs ledande nagelsvampsprodukt. Moberg Pharma kommer att ansvara för tillverkningen av produkten och Mundipharma kommer att ansvara för lokal registrering och kommersialisering i Mellanöstern och Afrika, inledningsvis med fokus på tre marknader i regionen.

“Vi ser fram emot att fördjupa vårt samarbete med Mundipharma och att Emtrix® blir tillgängligt i fler regioner när vi nu utökar vår närvaro till ett antal spännande tillväxtmarknader”, säger Peter Wolpert, VD på Moberg Pharma.

"Avtalet med Moberg Pharma ger patienter i MEA-regionen tillgång till en av de ledande behandlingarna mot nagelsvamp, denna vanliga och besvärande åkomma", säger Dr. Ashraf Allam, vice VD för Mundipharma META.

Om denna information:
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 5 november 2018 kl. 08:30 CET genom kontaktpersonerna ovan.

Om Emtrix® och nagelsvamp
Nagelsvamp drabbar cirka 10 % av befolkningen, där majoriteten av patienterna idag är obehandlade. Den globala marknadspotentialen är mycket stor med fler än hundra miljoner patienter och ett tydligt behov av bättre produkter. Emtrix® är en receptfri, topikal produkt för behandling av nagelsvamp, vilken också säljs under varumärkena Kerasal Nail® och Naloc™/Nalox™. Sedan lanseringen 2010 har produkten varit marknadsledande i Norden och ledande inom sin kategori i USA. Emtrix® har en unik och snabbverkande effekt vilken har påvisats i en rad kliniska studier med fler än 600 patienter, senast under 2017 då man i en europeisk klinisk studie påvisade synbara förbättringar redan efter en veckas behandling av nagelsvamp och/eller nagel psoriasis.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, vd, telefon: Sverige: +46 707 35 7135, USA: +1 908 432 2203, e-mail: peter.wolpert@mobergpharma.se
Eleonora Stern-Nejman, Investor relations, telefon: +46 701 76 22 42, e-mail: eleonora.stern-nejman@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 30 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, New Skin®, Dermoplast® och Domeboro®. Kerasal Nail® (Emtrix®, Zanmira® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Om Mundipharma, www.mundipharma.ae
Mundipharma är ett internationellt nätverk av oberoende, associerade läkemedelsföretag med över 8 000 medarbetare I 51 länder över sex kontinenter. Mundipharma är verksamt inom antiseptika, respiratoriska sjukdomar, onkologi, oftalmologi, receptfria produkter och produkter inom andra specialist områden.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi ser fram emot att fördjupa vårt samarbete med Mundipharma och att Emtrix® blir tillgängligt i fler regioner när vi nu utökar vår närvaro till ett antal spännande tillväxtmarknader
Peter Wolpert, VD för Moberg Pharma AB
Avtalet med Moberg Pharma ger patienter i MEA-regionen tillgång till en av de ledande behandlingarna mot nagelsvamp, denna vanliga och besvärande åkomma
Dr. Ashraf Allam, vice VD för Mundipharma META