Moberg Pharma publicerar informationshandling med anledning av den föreslagna avyttringen av OTC-verksamheten

STOCKHOLM, 4 mars 2019. Den 12 februari 2019 offentliggjordes att Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) ingått avtal med RoundTable Healthcare Partners och Signet Healthcare Partners om att avyttra hela den kommersiella verksamheten. Ytterligare information om den föreslagna avyttringen av OTC-verksamheten har publicerats idag och finns tillgänglig i form av en informationshandling.

Informationshandlingen redogör för den föreslagna transaktionen samt Bolagets fortsatta verksamhet efter en avyttring av OTC-verksamheten. Informationshandlingen innehåller bland annat finansiell proformainformation i form av resultat- och balansräkning för 2018, bakgrund och motiv till den föreslagna avyttringen och detaljerad information om transaktionens olika delar.

Informationshandlingen har endast upprättats på svenska. Proformainformationen finns dock tillgänglig på engelska i form av en översättning. Informationshandlingen och översättningen finns tillgängliga på Bolagets hemsida, http://www.mobergpharma.se/investerare/kalenderpresentationer.

Den publicerade informationshandlingen ska endast användas i informationssyfte och som underlag för att bedöma konsekvenserna av den föreslagna avyttringen av OTC-verksamheten i Moberg Pharma och därmed sammanhängande åtgärder, vilka beskrivs i informationshandlingen. Informationshandlingen innehåller inte och utgör inte någon inbjudan till eller något erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Moberg Pharma. Den publicerade informationshandlingen har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet och utgör inte ett prospekt.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 – 735 71 35, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se

Anna Ljung, CFO, telefon: 070 – 766 60 30, e-post: anna.ljung@mobergpharma.se

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2019 klockan 08:30 CET genom kontaktpersonerna ovan.

Taggar:

Om oss

Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 40 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, Balmex®, Dermoplast®, New Skin®, Domeboro®, Kerasal Nail® (Emtrix® eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt som genomgått kliniska fas 2-studier, MOB-015 (nagelsvamp) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB). Se www.mobergpharma.se för mer information.