Moberg Pharma utökar ledningsgruppen

Report this content

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) utökar ledningsgruppen med Annica Magnusson, Senior Director Regulatory Affairs och Gunilla Wengström, Senior Director Sales & Marketing, båda två medarbetare i bolaget sedan flera år.

Moberg Pharma har nöjet att meddela att ledningsgruppen i bolaget utökas med två erfarna medarbetare. Annica Magnusson, Senior Director Regulatory Affairs har arbetat på Moberg Pharma sedan 2013, dessförinnan inom regulatory affairs på bland annat AstraZeneca. Gunilla Wengström, Senior Director Sales & Marketing, anslöt till teamet 2011 från ledande positioner såväl lokalt som globalt inom försäljning och marknadsföring på Orion Pharma och Mylan AB.  

“Det är med stor glädje jag välkomnar Annica Magnusson och Gunilla Wengström till ledningsgruppen. Både Annica och Gunilla har under det senaste året tagit ökande ledningsansvar inom Moberg Pharma och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dem i den fortsatta utvecklingen av bolaget,” säger Peter Wolpert, VD Moberg Pharma AB

Denna information
Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 januari 2019 klockan 8:30 CET genom kontaktpersonerna ovan.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: +1 908 432 2203, e-post: peter.wolpert@mobergpharma.se
Mark Beveridge, VP Finance, telefon: +46 76 805 8288, e-mail: mark.beveridge@mobergpharma.se

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett snabbt växande svenskt läkemedelsbolag med egen försäljningsorganisation i USA och försäljning via distributörer i fler än 30 länder. Bolagets portfölj inkluderar receptfria produkter under varumärkena Kerasal®, Kerasal Nail®, New Skin®, Dermoplast®och Domeboro®. Kerasal Nail®(Emtrix®Zanmira®eller Nalox™ på många marknader) är det ledande receptfria preparatet för behandling av nagelsjukdomar i USA, Kanada samt i flera länder i EU och Sydostasien. Bolaget växer organiskt och genom förvärv. Intern produktutveckling fokuserar på innovativ drug delivery av beprövade substanser och inkluderar två projekt i sen klinisk fas, MOB-015 (nagelsvamp, fas 3-studier pågår) samt BUPI (smärtlindring vid oral mukosit, fas 3-förberedelser pågår). Moberg Pharma har kontor i Stockholm och New Jersey och bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det är med stor glädje jag välkomnar Annica Magnusson och Gunilla Wengström till ledningsgruppen. Både Annica och Gunilla har under det senaste året tagit ökande ledningsansvar inom Moberg Pharma och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dem i den fortsatta utvecklingen av bolaget
Peter Wolpert, VD Moberg Pharma AB